English version
Gro Mathilde Moldstad

Gro Mathilde Moldstad

Kort om

Søknader om midler til samarbeidsprosjekter
Samarbeid med praksisfeltet, helseforetakene og kommunene
Samarbeidsavtaler med praksisfeltet

Administrative arbeidsområder

Praksisadministrasjon