English version
Morten Gransæther Kielland

Morten Gransæther Kielland

Kort om

Jeg er hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved HiOA siden 01.08.14. Før dette var jeg klubbleder for FF-Adm i mange år.

Inntil sommeren 2014 arbeidet jeg på Seksjon for internasjonalisering som institusjonskoordinator for Erasmus-programmet. Jeg har også hatt flere opphold i Brussel som ekstern evaluator av prosjektsøknader innenfor Socrates I og II og innenfor Lifelong Learning Programme. Jeg har også i en årrekke vurdert søknader for SIU. Jeg har oversatt fagplaner til engelsk for alle avdelingene/fakultetene.

Jeg snakker flytende engelsk, fransk og tysk. Dessuten har jeg godt kjennskap til italiensk, polsk, ungarsk og gresk.