English version
Nadia Naguib Vaagan

Nadia Naguib Vaagan

Kort om

HR-ansvarlig på NOVA. Personalforvaltning og HR-faglig rådgivning og støtte til ledere og ansatte, rekruttering, permisjoner, IA, sykefravær, opprykk, HMS m.m.

Administrative arbeidsområder

Personalforvaltning   Personregistrering   Personalpolitikk   Rekruttering   Tilsettinger