English version
Nikola Holm

Nikola Holm

Kort om

Utdannet lektor i nordisk og norsk som andrespråk. Jeg foreleser og er programansvarlig/prosjektleder på Kompletterende ingeniør- og teknologiutdanning (KING) ved Institutt for maskin, elektronikk og kjemi. Undervisningen min omfatter teknologirettet norsk på et høyere nivå (B2) samt kunnskaper om det norske samfunnet og arbeidslivet.