English version
Ole Lycke

Ole Lycke

Kort om

Tjenesteeier for Nye IKT-løsninger
Programleder for digitaliseringsprogrammet for virksomhet

Utdannelse:
- Sivilingeniør/MSc fra NTNU
- MBA i strategi og ledelse fra NHH

Administrative arbeidsområder

Kontrakter   Prosjektledelse   Analyse   Strategi   Informasjonssikkerhet   Forskningsinfrastruktur   IT-støtte til utdanning   Digital rådgiving   Organisasjonsutvikling   Digitale læringsressurser