English version
Pernille Nesje

Pernille Nesje

Kort om

Kontorsjef for kontor for lederstøtte ved fakultet for teknologi, kunst og design. Kontoret skal bidra til en koordinert og profesjonell støttetjeneste for fakultet- og instituttledelse ved å sikre gjennomføringskraft, merverdi og avlastning. Kontor for lederstøtte ble opprettet 1. januar 2021 og er organisert i fakultetsdirektørens stab.

Administrative arbeidsområder

Analyse   Arrangementer   Beredskap   Rapportering   Tilrettelegging   Strategi   Internkommunikasjon   Organisasjonsutvikling   Virksomhetsstyring