English version
Runa Grimstad Wold

Runa Grimstad Wold

Kort om

Jobbet i 9 år i studieadministrasjonen på LUI som seniorrådgiver. Studieadminstrativt ansvar for PPU-Y, Trafikklærerutdanningen, Yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag. Saksbehandler for skikkethetssaker og fuskesaker, timeplanlegger (TP og FS), eksamensarbeid (Inspera og FS) og veiledning av studenter, samt vitnemålsproduksjon.

Siden desember 2020 jobbet som instituttlederstøtte ved institutt for yrkesfaglærerutdanningen. Bistår ledergruppen med både praktiske og administrative oppgaver. Ansvar for å svare ut høringer for instiuttet, infoskjerm og Teams, samt en del praktiske og fysiske ting på kontoret, bistå instituttleder med bla handlingsplan, strategibudsjett, kvalitetssikringsrapport, presentasjoner og notater m.m

Administrative arbeidsområder

Felles studentsystem FS   Timeplan   Eksamen   Studieveiledning   Semesterregistrering   Vitnemål