English version
Silvia Alfreider

Silvia Alfreider

Kort om

Jeg har studert språkvitenskap og musikkvitenskap ved Universitet i Bologna og Universitet i Oslo, og kurs i strategi, GDPR og personvern fra BI. Jeg har jobbet som prosjektkoordinator for Eu prosjektet LoCloud ved Riksarkivet. Siden 2019 jobber jeg på NOVA - OsloMet. 

Ansvarsområder:  Forskningskoordinering, søknadsstøtte, prosjektoppfølging og prosjektledelse, EU H2020, Horizon Europe, Nordforsk, Forskningsrådet, prosjektoppfølging; personvernkontakt, GDPR og personvern i forskning. Public 360 

Mere om meg Linkedin: https://www.linkedin.com/in/silvia-alfreider-aa1876158/?locale=en_US

 

Administrative arbeidsområder

Public 360   Strategi   Prosjektledelse   Internasjonalt samarbeid   Forskningssamarbeid   Forskningsetikk   EU   Personvern i forskning