English version
Siren Linnestad

Siren Linnestad

Kort om

Styringsportal
Plan og budsjett
Rapportering

Administrative arbeidsområder

Controlling   Langtidsbudsjett   Økonomi analyser   Virksomhetsstyring   Økonomistyring   Økonomiplan   Økonomi rapportering   Rapportering   Analyse