English version
Stian Andreassen

Stian Andreassen

Kort om

Bistår prosjektledere i oppstart, drift og avslutning av eksternt finansierte prosjekter

Roller og ansvarsområder -> Rapportering i samarbeid med controller og prosjektleder, Personvernkontakt (inkl. datahåndtering), superbruker Cristin, primærkontakt Surveybanken, ansvar for Forskningsdatabasen og ferdigstilling av rapporter.

Administrative arbeidsområder

Avtaler om forskningssamarbeid   Finansiering   Forskningssamarbeid   Oppdragsvirksomhet   Personvern i forskning   Forskningsetikk