English version
Sigrid Wolf

Sigrid Wolf

Kort om

Jeg er rådgiver og lederstøtte for instituttledelsen ved Institutt for produktdesign på campus Kjeller.

Noen overordnede oppgaveområder:
- Daglig administrativ støtte til instituttets ledelse
- Møteadministrasjon
- Forberedelse av høringssvar og saksdokumenter til møter
- Rapport og planer
- Kommunikasjon
- Studentrekruttering
- Koordinator for instituttets administrative team
- Arrangementer