English version
Tanja Vaage

Tanja Vaage

Kort om

Jeg er leder for team marked i Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon.

Teamet har ansvar for markedsføring, profilering, studentrekruttering og alumninettverket. Dette innebærer arbeid med et bredt spekter av tiltak og kanaler som skal bidra til å styrke og videreutvikle kjennskapen og omdømmet til OsloMet som forsknings- og utdanningsinstitusjon.

Ansvarsområdet inkluderer også grafiske tjenester, forvaltning av OsloMets visuelle identitet og profil- og gaveartikler.

Administrative arbeidsområder

Markedsføring   Studentrekruttering   Grafiske tjenester   Digital rådgiving   Strategisk kommunikasjon