English version
Thomas Rosseland Wiborg-Thune

Thomas Rosseland Wiborg-Thune

Kort om

Fakultetscontroller med følgende hovedoppgaver: 

- økonomi- og virksomhetsstyring ved fakultetet, herunder budsjettering, budsjettfordeling og rapportering 

- økonomisk veiledning og rådgiving 

- utarbeidelse og presentasjon av beslutningsgrunnlag til fakultetsledelsen og fakultetsstyret 

- bidra til videreutvikling og effektivisering innen fagområdet, som for eksempel videreutvikling av fakultetets fordelingsmodell 

- bidra i utviklingen av fakultetets arbeid med bidrags- og oppdragsvirksomhet 

Administrative arbeidsområder

Virksomhetsstyring   Økonomi analyser   Økonomistyring   Økonomi rapportering