English version
Thor Martin Verpeide Bakke

Thor Martin Verpeide Bakke

Kort om

Jobber i studieadministrasjonen ved fakultet for samfunnsvitenskap for instituttet handelshøyskolen. Her med fokus i studieadministrativt arbeid som eksamen, studentoppfølging, etc, og timeplanlegging for undervisningsaktiviteter. I tillegg er jeg verneombud for fakultetsadministrasjonen og lokalt hoververneombud for fakultetet for samfunnsvitenskap. Har også rollen som personvernkontakt ved SAM-administrasjon.