English version
Tom Baade-Mathiesen

Tom Baade-Mathiesen

Kort om

Allsidig praksis fra fag og ledelse gjennom 36 år i Norconsult frem til juni 2021.
Faglig tyngde innen bygg- og miljøområdet med spesialisering for vann og avløp.
Temaer:
State of the Narion 2010 - 2021 for RIF
Kommunale investerinsbehov i vannbransjen 2021 - 2040
Innovative anskaffelser i vannbransjen
Forskningsprosjektet DiVA-metoden som er en guide for utarbeidelse av hovedplaner og saneringsplaner
Samordning av kabler og ledninger i grunnen med avstandskrav i grøfter og kostnadsfordeling
Prosjektledelse av store og små anlegg for vann og avløp, teknisk infrastruktur og overvann inklusive bygging av veganlegget Ulven - Sinsen og Oslo lufthavn Gardermoen