English version
Tone Gjerding

Tone Gjerding

Kort om

Utdanningskoordinator ved Handelshøyskolen

Administrative arbeidsområder

Studentrekruttering   Analyse   Regelverk   Alumni   Studiekvalitet   Læringsmiljø