English version
Tone Milde

Tone Milde

Kort om

Jeg jobber med bidrag og oppdragsvirksomhet på fakultet for lærerutdanning. Mine arbeidsoppgaver er først og fremst knyttet til etterutdanning og videreutdanning rettet mot barnehagelærerutdanningen. Jeg er administrativ koordinator for et pilotprosjekt som handler om barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseutvikling. Her deltar også ti barnehager fra KANVAS, Bærum kommune og Bydel Bjerke. Vår seksjon er administrativt ansvarlig for veiledningstiltak rettet mot nyutdannede lærere og barnehagelærere. Vi koordinerer også etterutdanningstiltakene i satsingen Kompetanse for mangfold, som inkluderer kommunene Skedsmo, Nes, Asker og Bærum. I tillegg koordinerer vi etterutdanningstiltak rettet mot ulike grupper i barnehagene, samt videreutdannninger som KOMPASS, Flerkulturell pedagogikk og flerspråklighet og andrespråksutvikling. Vi bistår også ved ulike konferanser rettet mot barnehagefeltet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag