English version
Torbjørn Ottersen

Torbjørn Ottersen

Administrative arbeidsområder

Open Access   Risiko og sårbarhetsanalyse   EU   Cristin   Forskningssamarbeid   Personvern i forskning