English version
Vibeke Seland Ramm

Vibeke Seland Ramm

Kort om

Leder av område 2, Faglig kvalitet, læringsmiljø og trivsel, i programmet Den gode studentopplevelsen (DGS)

På vegne av avdeling for utdanning har jeg fått oppdrag med å etablere og koordinere arbeidet med å videreutvikle studentmiljøet på Kjeller, i tett samarbeid med aktuelle enheter på campus Kjeller.

Medlem i Læringsmiljøutvalget (LMU) i perioden 2023-2025.  

 

Administrative arbeidsområder

Rapportering   Arrangementer   Organisasjonsutvikling   Opplæring   Prosjektledelse   Læringsmiljø   Studiekvalitet