English version
Vibeke Seland Ramm

Vibeke Seland Ramm

Kort om

Tilknyttet arbeidet med innføring av nytt nasjonalt elektronisk saksbehandlingssystem ved OsloMet, kalt UH Sak. Mine oppgaver er bl.a. å lede arbeidet med å forberede organisasjonen på endringer som kommer med UH Sak. Tentativ plan for innføring ved OsloMet er våren 2025. 

Medlem i Læringsmiljøutvalget (LMU) i perioden 2023-2025.  

 

Administrative arbeidsområder

Studentinformasjon   Internkommunikasjon   Organisasjonsutvikling   Opplæring   Prosjektledelse