English version
Yan Hoffmann

Yan Hoffmann

Kort om

Jeg er en del av storteam JM-ABI som jobber med studieadministrasjon for Institutt for journalistikk og mediefag og Institutt for Arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag.

Mine ansvarsområder er:
Master i medieutvikling - eksamen, generell studentforvaltning
Bachelor fotojournalistikk - eksamen, generell studentforvaltning
DBH – rapportering

Jeg er tillitsvalgt for NTL ved fakultetet