Bilete av hendane til en person som malar på eit handverksprosjekt.

Alle vil ha ein meir praktisk ungdomsskole, men kva betyr det?

Hausten 2024 skal regjeringa legge fram ei stortingsmelding om utfordringar og moglege tiltak for 5.-10. trinn i skolen. Fleire etterlyser ein meir praktisk skole for elevane, men kva betyr dette?

Stortingsmeldinga skal mellom anna sjå på korleis skolen kan bli meir praktisk og variert, slik at elevane kan lære meir og trivast betre. Men kva betyr eigentleg dette? 

Vi belyser og diskuterer dette spørsmålet i eit lunsjseminar. 

Frist for påmelding er 5. juni.

Program

Mat og mingling klokka 11.30-12.

Program frå klokka 12 til klokka 14:

Arrangementet blir strøyma via nettsida til Lillestrøm bibliotek (lillestrombibliotekene.no).
 

Kontakt

Laster inn ...