Forskningsbruk i skolen

Mange skoler videreutvikler nå sine profesjonelle læringsfellesskap i tråd med de nye ideene i overordnet del i Fagfornyelsen, LK 20. Samtidig opplever lærere og ledere at det er krevende å finne relevant forskning i en travel skolehverdag.

Hvordan kan ledere og lærere i skolens planlegging- og utviklingsgrupper utforske hvilken forskning som kan være relevant for egen utvikling? Hvordan utvikler profesjonelle læringsfellesskap et felles forskningsbasert kunnskapsgrunnlag? 

Kunnskapssenter for utdanning (uis.no) har invitert en av de fremste forskerne på dette feltet til Norge, og den 12 juni 2024 vil han være på OsloMet for å presentere forskning og diskutere «forskningsbruk i skolen» med skoleledere og lærere i Oslo-regionen.  

Mark Rickenson vil ha hovedansvaret for innholdet i de tre timene som seminaret varer. I tillegg vil det bli to innlegg fra skoler som samarbeider med OsloMet og UiO som vil presentere litt av eget arbeid med «meningsfull engasjement med forskning», hva de lykkes med og hvordan, og hva de opplever som utfordrende. 

Det skal bli anledning til å stille spørsmål og være i dialog med Rickenson. Seminaret vil bli ledet av Elaine Munthe, leder av Kunnskapssenter for utdanning. 

Arrangementet er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger ved Kunnskapssenter for utdanning, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet – storbyuniversitetet, og FIKS ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo.

Seminaret er beregna på skoleledere på ulike nivå og lærere som arbeider i ressurs- eller utviklingsgrupper på sine skoler. Også forskere som arbeider med praksisorientert forskning vil ha interesse av seminaret. 

Presentasjon av Mark Rickenson

Mark Rickenson (monash.edu) er ansatt ved Monash University i Melbourne, Australia.  Han har ledet et fem-årig prosjekt om Quality Use of Research Evidence (QURE) (monash.edu) i skolen og regnes som en av de fremste på feltet.  

Forskningsbruk blir forstått som «meningsfull engasjement med forskning», og forskergruppen hans har utviklet et rammeverk som beskriver hva kommuner og skoler gjør for å fremme «meningsfull engasjement med forskning». 

Hovedrapporten Quality Use Of Research Evidence (QURE) Framework Report (monash.edu) er basert på en oppsummering av tidligere forskning og egne studier.

Samarbeidspartner med OsloMet

Mathematics, Science and Computational Thinking (MASCOT) er et samarbeidsprosjekt hvor forskere og lærere har samarbeidet om å utvikle og prøve ut undervisnings- og vurderingspraksiser knyttet til algoritmisk tenkning og programmering i matematikk og naturfag. Denne presentasjonen skal belyse hvordan forskning ble flettet inn i utvikling av undervisning samt samarbeidet med forskere gjennom prosjektets utviklingssykluser.

Medvirkende:
Linda Kristiansen, lærer Vigernes skole i Lillestrøm

Samarbeidspartner med UiO

Innovasjonsprosjektet Multimodale lærings- og vurderingsformer i den digitale skolen (MuLVu) har som mål å styrke læreres kompetanse til å vurdere elevenes multimodale tekster i en skole der alle bruker iPad. Gjennom prosjektets tre faser har forskere sammen med lærere undersøkt vurderingspraksiser i ungdomsskolen, arbeidet med kompetanseutvikling i profesjonsfellesskapene og laget en nasjonal ressurs for alle lærere i Norge.

I denne presentasjonen belyser både skoleeier og lærere hvordan internasjonal forskning, samt kunnskap fra prosjektets første fase har blitt brukt i lokalt utviklingsarbeid og som et grunnlag for å lage den nasjonale ressursen i Utdanningsdirektoratets kompetanseportal. 

Medvirkende: 
Skoleeier og prosjektleder for Bærum: Thea Vikebø 
Lærer og medforsker: Kristine Østbye, Gjettum skole

Påmeldingsfrist er 3. juni 2023 

Hvilket auditorium kommer etter påmeldingsfristens utløp på e-post. Dette for å sikre at flest mulig av de som er interessert får plass.

Det blir servert kaffe, te og frukt.
 

Kontakt

Laster inn ...