!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Lurar du på kva som skjer ved OsloMet sine universitesskolar?

17 skolar har status som universitetsskolar. I alle samarbeida skjer det nyskapande pedagogisk utviklingsarbeid.

Nokre av samarbeidsområda er integrert uteskole som læringsarena, digital klasseleiing, programmering, vurdering, pedagogisk rettleiing, byrjaropplæring, skolebibliotek, å styrke matematikkfaget, styrke leseopplæring, fellesskapande undervising og inkludering.

Målet med universitetsskolesatsinga er løpande kvalitetsutvikling i skole og lærarutdanningane gjennom forsking, utvikling og institusjonelle innovasjonar. 

Nye pedagogiske og faglege praksisar har utvikla seg i partnarskap mellom skolane og grunnskolelærarutdanninga. Dette vil bli presentert og stilt ut i 17 ulike posterar.  

Arrangementet er ope for alle interesserte! 

Velkommen!
 

Kontakt

Laster inn ...