!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Borettslag i grønne omgivelser

Webinar: Reform av bostøtten

Bostøtteordningen er et av de viktigste virkemidlene i den boligsosiale politikken rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet. I 2022 mottok 138 000 husstander med høye boutgifter og lave inntekter bostøtte minst en måned i løpet av året. Hvordan kan ordningen forbedres?

BOVEL-forskerne Kim Christian Astrup (NIBR) og Axel West Pedersen (NOVA) har nylig publisert et notat som drøfter bostøttens plass i den norske velferdsstaten (oda.no).  

I notatet skisserer forfatterne en mulig reform av den statlige bostøtten. Der dagens bostøtteordning er strengt målrettet mot de aller fattigste husholdene, argumenterer forfatterne for å gjøre avtrapningen mot inntekt mildere, særlig for barnefamiliene. 

Hensikten med forslaget er å unngå at ordningen gir opphav til fattigdomsfeller, og å gjøre ordningen relevant for større grupper som har et reelt behov for støtte til sitt boligkonsum.

På et digitalt frokostmøte den 14. mai presenterer forfatterne notatet, etterfulgt av forberedte kommentarer ved Tyra Ekhaugen, samfunnsøkonom, Vista Analyse (vista-analyse.no) og Andreas Fjelltoft (fagdirektør analyse og virkemiddelutvikling, Husbanken). Seminaret avsluttes med felles diskusjon.

Dersom du er interessert i mer informasjon om forskningen ved Senter for bolig- og velferdsforsknings, kan du besøke nettsiden vår (uni.oslomet.no/bovel).

  • Program

    • 09.00 – Velkommen, Guro Ødegård  (direktør NOVA, OsloMet)
    • 09.05 – Presentasjon av notatet «Bostøttens egenandelsberegning – forankring og underliggende prinsipper» ved Kim Christian Astrup (NIBR, OsloMet) og Axel West Pedersen (NOVA, OsloMet).
    • 09.40 – Kommentarer ved Tyra Ekhaugen (Vista analyse) og Andreas Fjelltoft (Husbanken)
    • 10.00 – Diskusjon

Kontakt

Laster inn ...