!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Stipendiatwebinar om bærekraft, pedagogikk og didaktikk

Dette webinaret fører sammen ph.d.-kandidater innenfor feltet bærekraft og utdanning som vil bli kjent med hverandres prosjekter.

Bakgrunn og formål

Dette webinaret fører sammen stipendiater innenfor feltet bærekraft og utdanning som vil bli kjent med hverandres prosjekter. Tilsvarende webinar er tidligere gjennomført i 2021, 2022 og 2023.

I år er arrangementet et samarbeid mellom Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (OsloMet), Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU), Netværk om Forskning i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (FUBU) og Nordisk forskningsnettverk for miljø og bærekraftutdanning.

Alle nordiske stipendiater innenfor forskningsfeltet oppfordres til å sende inn paper. Forskere fra Sverige, Danmark og Norge vil kommentere innsendte bidrag. Webinaret blir dermed et møtested for både for stipendiater og erfarne forskere. 

Webinaret er enkelt bygd opp. Etter en innledende bli kjent-runde har vi invitert Joseph A. Henderson fra Paul Smith’s College (New York) til å snakke om klimaendringer og faren for økofascisme i bærekraftdidaktikken. 

Det åpnes for spørsmål etter foredraget, samt diskusjon i mindre grupper. I de påfølgende papersesjonene går deltakerne i grupper og diskuterer de innsendte tekstene sammen med erfarne forskere på feltet.

Hvem kan delta?

For å kunne delta og sende inn tekst, må stipendiaten være tatt opp ved et ph.d.-program i Sverige, Danmark eller Norge, og arbeide med et prosjekt knyttet til utdanning og bærekraft. Vi har en vid forståelse av feltet. Det kan være prosjekter med institusjonell forankring i barnehage, grunnopplæring eller høyere utdanning, men også prosjekter som retter seg mot andre læringsarenaer eller drøfter pedagogisk-filosofiske problemstillinger. 

Frist for påmelding er 2. april 2024, for å sende inn tekst 1. mai 2024. 

Hva er en passende tekst?

En tekst er i denne sammenhengen alt fra en prosjektbeskrivelse (tidlig i et ph.d.-prosjekt) til et artikkelutkast eller et kapittelutkast (monografi). Det kan også være et utdrag fra en kappetekst til en artikkelbasert avhandling. Ved påmeldingen ønsker vi at stipendiaten legger ved en kort beskrivelse av ph.d.-prosjektet som får fram tema og problemstilling samt en kort beskrivelse av teksten som stipendiaten ønsker å sende inn (ca. 200 ord). 

Beskrivelsen brukes til å finne relevante forskere til webinaret.

Teksten som sendes inn og diskuteres skal ha et omfang som gjør det mulig å ta stilling til innholdet og diskutere det. Samtidig vil vi begrense leseoppgaven. Vi har derfor satt en ramme på mellom 3 000 og 8 000 ord. Referanseliste kommer i tillegg. 

Hvis teksten er lengre enn dette, må det indikeres hvilke deler av teksten det skal legges vekt på i presentasjonen. Alle tekstene gjøres tilgjengelige for de andre deltakerne. NB! Fortell hva i teksten du ønsker tilbakemelding på.

Hva med språket?

Joseph A. Henderson vil holde foredraget sitt på engelsk. I gruppene kan deltakerne bruke engelsk eller skandinaviske språk. Vi oppfordrer til å bruke skandinaviske språk så langt det er hensiktsmessig. Teksten kan leveres på et skandinavisk språk eller på engelsk. Stipendiaten bør oppgi i påmeldingsskjemaet hvis vedkommende ikke kan lese skandinaviske språk.

Om foredraget: Joe A. Henderson, Klimaendringer og bærekraftundervisningens problem med øko-fascisme

Over hele verden sliter vi med to kriser, akselererende klimaendringer og demokratiets forvitring. 

I land som USA ser vi også en økning i høyreekstrem politisk vold som i økende grad blander miljømessig bærekraft med rasehierarki. 

Dr. Henderson vil argumentere for at visse troper og praksiser i bærekraft- og klimautdanningen utilsiktet gir et intellektuelt dekke for (gjen)fremveksten av økofascistiske ideologier, og at bærekraft- og naturfaglærere må være spesielt oppmerksomme på hvordan deres handlinger kan bidra til å legge til rette for voldelige reaksjoner på klimaendringer og andre miljøkriser. 

Han vil diskutere de koloniale og kapitalistiske røttene til disse krisene, hvordan vi kan forstå den lange historien og de nåværende strukturene som gjør det mulig for økofascismen å blomstre, og hvordan vi kollektivt kan skape radikale, solidariske utdanningsprosjekter som kan skape mer glede og mindre lidelse i en verden som blir varmere.

Program

Arrangører og kontaktperson

Arrangementskomiteen består av Ásgeir Tryggvason (Örebro Universitet), Jonas Andreasen Lysgaard (DPU, København), Mette Synøve Nordby (NMBU, Ås) og Annelie Ott (OsloMet).

Kontakt

Laster inn ...