Testar og målingar etter PISA - mål, hensikt og framtid for kvalitetsvurderingssystemet til skulen

Forum for kritisk tenking og kritiske perspektiv i skule og lærarutdanning ved OsloMet inviterer til konferanse

Hausten 2023 kom NOU 2023:27 "Eit nytt system for kvalitetsutvikling – for læringa og trivselen til elevane". 

Me har invitert tidlegare kunnskapsminister Guri Melby, retorikkprofessor Kjell Lars Berge og utvalsleiar professor Tine Prøitz til å innleie om historia til vurderingssystemet og vidare utvikling.

Etter pause blir det paneldebatt med dei tre innleiarane, og det blir opna opp for spørsmål og kommentarar frå publikum. 

Arrangementet er gratis, men me set stor pris på om du melder deg på av omsyn til servering. 

Kontakt

Laster inn ...