Tidsskrifter og publikasjoner

Egne utgivelser

Fagfellevurderte publikasjoner

NIBRs tidsskrifter

Tidsskrift for boligforskning

Tidsskrift for boligforskning er et tverrfaglig, vitenskapelig tidsskrift som omhandler alle sider ved boligfeltet i Norge, hovedsakelig marked, politikk, sosiale forhold, bomiljø og nabolag.

Utsnitt fra omslag Tidsskrift for boligforskning.
Nordic Journal of Urban Studies

Et tverrfaglig nordisk tidsskrift for byforskning. Tidsskriftet er Open Access, og vil komme ut med to utgaver i året.

Utsnitt av bygate i Oslo bildet viser personer som går i gaten, speilet i en vindusrute
Bybloggen

Bybloggen er en fagblogg om byer, sted, styring og samfunnsutvikling.

Bybloggen

Utvalgte publikasjoner

Rapporter og notater

Se alle våre rapporter i publikasjonsarkivet ODA (oda.oslomet.no).

Se alle våre notater i publikasjonsarkivet ODA (oda.oslomet.no).

Artikler

Se alle våre fagfellevurderte publikasjoner i forskningsindeksen Cristin (wo.cristin.no).

Bøker og antologibidrag

Se alle våre fagfellevurderte publikasjoner i forskningsindeksen Cristin (wo.cristin.no).