Illustrasjonsbilde fra Pilestredet 35 i Oslo

900 videreutdanningsstudenter under korona

Korona-pandemien har gitt en planlagt EVU-satsing på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) en voldsom vekst på svært kort tid.

– Vi har tatt opp mer enn 900 studenter fordelt på åtte videreutdanningsemner. Fem av emnene har gått én runde, tre av dem har gått to runder og to har eller skal gå tre runder, forteller seniorrådgiver og EVU-koordinator Hanne Heiervang.

– Vi har lært mye på kort tid, og er stolte over å ha fått i gang og gjennomført såpass mange emner med høy kvalitet på kort tid. Her har mange gode krefter og kloke hoder samarbeidet optimalt.

Fortsatt satsing på EVU

– For TKD er denne lærdommen av stor betydning. Vi har åpnet et marked og fått erfaring i hvordan vi kan drive EVU-arbeidet videre. 

– Mulighetene for å kunne svare på samfunnets behov for livslang læring er stor gjennom denne satsingen. 

– Vi kommer til å ha fokus på dette fremover, også etter at samfunnet har gått tilbake til mer normale tilstander etter Korona-pandemien, sier Heiervang.

Nettutdanning til arbeidsledige og permitterte

Utgangspunktet var at Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og Kompetanse Norge lyste ut inntil 50 millioner kroner til digitalisert, nettbasert utdanning som kan tilbys raskt til arbeidsledige og permitterte under Korona-pandemien. 

Studenter med ulik bakgrunn

EVU-emnene på OsloMet og TKD har ikke bare fått mange studenter, men også bred rekruttering.

– Studentene trekker fram som spesielt verdifullt at emnene samler deltakere med mye forskjellige bakgrunn, sier førsteamanuensis på Institutt for informasjonsteknologi, Hanne Cecilie Geirbo, som underviser i emnet Digital teknologi i organisasjoner og samfunn.
 
For eksempel brukte en av studentene med erfaring fra kunstfeltet stoffet om kunstig intelligens til å reflektere over hva kunst er: Kan kunstig intelligens skape kunst? 
 
– Når man kommer sammen i et emne og deler erfaringer fra mange forskjellige bransjer tilfører det noe ekstra til emnet, sier Hanne Cecilie Geirbo.

Etterspurte temaer og fleksibel undervisning

Professor Siw Fosstenløkken, som underviser i emnene Digital transformasjon og forretningsutvikling og Innovasjon og digital transformasjon, framhever at EVU-emnene på TKD dekker etterspurte temaer i dagens arbeidsliv.

Hun legger også vekt på at de nettbaserte emnene er så fleksible at de kan tilpasses den enkeltes situasjon med mange ulike hensyn. 

En av studentene synes at det har vært en stor fordel å kunne være fleksibel på når og hvor innsatsen ble lagt ned i en hektisk tilværelse.

– Eksempelvis var det en ukes teori som måtte tas igjen på et senere tidspunkt, men som ikke var til hinder for videre studier da det var såpass enkelt å plukke opp igjen “tråden” i læringsplattformen Canvas. 

Etter å ha studert ved to ulike studiesteder i samme perioden og sett forskjellen på ulike systemer, er hun begeistret over hvor enkelt det var å bruke Canvas med tanke på informasjonsflyt og oversikt over læring og forventning til egen innsats underveis i faget.

Gir nye muligheter i arbeidslivet

Studentene har også fått fornye seg og se etter nye muligheter:

– Jeg ble motivert til å søke en ny jobb som jeg klarte å få, og som skal handle om en del av digitaliseringsprosessen i en relativ stor organisasjon, skriver en av studentene i sin tilbakemelding.

– Det er mye jeg skal ta med meg iden nye jobben, derfor vil jeg takke dere som utviklet emnet på OsloMet.

Livslang læring i fokus

Institutt for bygg- og energiteknikk hadde akkurat kommet i gang med utvikling av videreutdanning da Koronaen traff samfunnet, og etterspørselen fra permitterte, arbeidsledige og aktive yrkesaktive skjøt i været. 

– Livslang læring har fått større fokus både i politikken og i media i det siste, og at dette har gitt flere forespørsler om korte etter- og videreutdanningstilbud fra næringslivet, sier prosjektleder Marit Sandvik. 

– Vi merker nå stor etterspørsel etter slike utdanningstilbud, og fortsetter utviklingen av nye emner i tiden som kommer, sier hun.

Til arbeidsledige og permitterte har instituttet hatt tilbud om emnet Automasjon i bygg.

Estetiske fag er også i vinden

Institutt for estetiske fag er det eneste instituttet som har hatt etter- og videreutdanningstilbud i et visst omfang i mange år, hovedsakelig rettet mot lærere. 

Nå har de også fått mye søking til emnene for permitterte og arbeidsledige som følge av Korona, Digitale bilder og Kommunikasjon i digitale medier.

– Det er spennende at fakultetet nå har økt fokus på livslang læring og utvikling av fleksible tilbud som møter samfunnets behov, sier seniorrådgiver Veslemøy Hollekim Skånlund på EIK - Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling.

Oversikt over nettstudier på OsloMet.

Publisert: 22.10.2020 | Olav-Johan Øye