Bilde av G. Anthony Giannoumis

Å virkeliggjøre universell design

Universitetslektor G. Anthony Giannoumis tar for seg hvordan vi kan oppnå universell utforming av IKT i praksis i doktorgradsprosjektet sitt.

Data fra hundrevis av policy-dokumenter og intervjuer med 87 eksperter på universell design har avslørt at over tid har relasjoner mellom myndigheter, virksomheter og folk hjulpet til med å gjøre nettet mer tilgjengelig for folk med funksjonshemninger enn noen gang før.

Giannoumis' forsvarte doktorgradsprosjektet sitt “Implementing Web Accessibility Policy. Case Studies of the United Kingdom, Norway and the United States” på Universitetet i Bergen i juni 2019.

Se også informasjon på Universitetet i Bergens nettside: Hva skal til for å gjøre internett universelt utformet? (uib.no).

Publisert: 12.06.2019 | Olav-Johan Øye