Bildet viser Christopher Klepsland til venstre og dekan Carl Christian Thodesen smilende mens de undertegner avtalen i et møtelokale i Rebel.

AFRY og TKD inkluderer hverandre

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) inngår samarbeid med AFRY, som satser sterkt på mangfold og inkludering.

TKD og AFRY (tidligere ÅF) skal samarbeide om undervisning, FoU, etter- og videreutdanning og kompetanseutvikling. 

Bachelor- og masteroppgaver blir viktig, det blir også praksis for studenter på kompletterende utdanning for ingeniører med flyktningbakgrunn.

AFRY vil hjelpe til med forelesninger og veiledning, og for dem kan samarbeidet også være bra for rekruttering av ansatte.

AFRY er et internasjonalt selskap med global rekkevidde innen teknologi, design og rådgivning. Selskapet tilbyr tjenester som samsvarer godt med OsloMet sine fagområder innen bygg- og energiteknikk.

Samarbeidet er ikke minst interessant med tanke på innføring av et nytt masterstudium i «Smart Mobility and Urban Analytics», med digitale verktøy for by- og transportanalyse, planlegging, geografiske informasjonssystemer (GIS) og datavitenskap.

Mangfold har noe å si, inkludering enda mer

Da samarbeidsavtalen ble undertegnet 15. september 2021, var det tydelig at AFRY og TKD deler troen på at mangfold og inkludering gir resultater, og gjør arbeidsmiljøet bedre med samarbeid, tillit og respekt. 

Bilde av Christopher Klepsland som holder en presentasjon på arrangementet.

Administrerende direktør i AFRY-gruppen i Norge, Christopher Klepsland ønsker mangfoldige og inkluderende medarbeidere med sterk fagkompetanse. Foto: Olav-Johan Øye

Dekan Carl Christian Thodesen la vekt på at OsloMet må bidra til at Norge som land har et godt konkurransenivå, og da er dialogen med næringslivet helt avgjørende. 

Han framhevet også at AFRY alt har bidratt til den kompletterende ingeniørutdanningen for folk med flyktningbakgrunn, og at de legger vekt på mangfold og inkludering, eller som de selv uttrykker det:

Diversity matters, but inclusiveness matters even more. – AFRY

– Dere satser på mangfold ikke bare fordi det er altruistisk, men også fordi det er en verdi i det, sa Thodesen.

Han fikk raskt tilslutning fra administrerende direktør i AFRY-gruppen i Norge, Christopher Klepsland:

– Noe som har tiltrukket meg, er hvordan folk med ulik bakgrunn og kompetanse setter seg ned og løser problemer.

– Vi ser på hvordan vi sammen kan jobbe med inkludering og mangfold. 

– Har vi et felles verdigrunnlag, kan vi bygge en kultur på tvers, og koble sammen flere enn de du ser hver dag for å løse problemstillinger.

Samarbeid med bransjen mer aktuelt

Prodekan for FoU, Tale Skjølsvik, var opptatt av at universitetet må jobbe på nye måter framover. Hun tror ikke universitetet kommer til å få overflod av finansiering fra det offentlige, og at det gjør samarbeid mer aktuelt.

– Vi må skjønne hva aktører der ute mener er av verdi, så vi kan levere på det. Hva er verdifullt for dem som vi kan bruke sammen og investere i? 

– Vi kan diskutere hvilken kompetanse bransjen mangler. Det er ikke noe poeng i at vi bidrar til kompetanse det ikke er behov for.

Markeringen av samarbeidet inneholdt også en idédugnad, hvor det ble diskutert hvordan næringsliv og akademia kan styrke hverandre.

Hvilken kompetanse bransjen mangler, forskningsbehov og kompetanseutveksling var i fokus.

Samarbeidsmarkering i "nytt" bygg

Samarbeidet ble markert i Rebel-bygget i Universitetsgata 2 i Oslo, hvor TKD nå flytter inn i en av etasjene. Dette var det første arrangementet fakultetet har i dette bygget.

Bildet øverst i artikkelen viser administrerende direktør i AFRY-gruppen i Norge, Christopher Klepsland (til venstre), og dekan Carl Christian Thodesen på TKD, ved undertegningen av samarbeidsavtalen i Rebel-bygget.

Mer om bygg- og energiteknikk på OsloMet

Ny master i smarte byer

Et tverrfaglig og tidsaktuelt masterstudium innen smarte byer og smart mobilitet utvikles på OsloMet.

Illustrasjonsbilde av fasade med OsloMet-logo. Blå himmel i bakgrunnen.
Avkarbonisering av bygningsmassen viktig for nullutslipp

Forskningsgruppen Bærekraftig bygd miljø forsker på bærekraftige løsninger for fremtidens byer.

Bilde av bygningsfasade med rød murstein og store vindusruter hil høyre. Til venstre mye blå himmel, som også speiler seg i vinduene. Bygningen har OsloMet-logo.
Publisert: 17.09.2021 | Olav-Johan Øye