Bilde av studentene bak bacheloroppgaven "Cooling of PV Solar Panels"

Eksponert avgang

Før avsluttet utdanning viste de nye kandidatene i ingeniør- og datafag fram samfunnsnyttig arbeid på avgangsutstillingene MEK-Expo, BE-Expo og IT-Expo.

Bachelor- og masteroppgavene ble stolt vist fram for medstudenter, ansatte og samarbeidspartnere de første junidagene, som du kan se et godt eksempel på øverst.

Mens det enda kunne samles studenter nok, hadde Institutt for maskin, elektronikk og kjemi, Institutt for bygg- og energiteknikk og Institutt for informasjonsteknologi hver sin utstilling av postere og gjenstander som fortalte mer om oppgavene.

Posterne med oppdragsgivernes logoer viser bred kontakt med nærings- og arbeidsliv. Entusiasmen blant studentene var stor etter å ha vært med på å løse reelle og matnyttige problemstillinger, og de hadde mye å fortelle. 

Gleden var også stor over å ha levert og fullført en utdanning.

MEK-Expo

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) samlet fort stinn brakke i området ved kantinen i Pilestredet 35, og det ble mye oppmerksomhet og diskusjon rundt de forskjellige bachelorprosjektene fra maskiningeniør-, elektronikkingeniør- og bioteknologi- og kjemiingeniørstudiet.

Knallhardt arbeid – fantastiske resultater

– Hensikten med MEK-Expo er å vise fram alt det fantastiske arbeidet dere har gjort siste fem månedene av studiet, sa instituttleder Astrid Oust Janbu. 

– Det har vært fem måneder med knallhardt arbeid der dere har fått brukt teoretisk kunnskap, og evne til kritisk tenkning, jobbe i prosjekt og løse problemer. 

I bachelorprosjektene har studentene fått brukt mye av det de har opparbeidet av kunnskaper tidligere i studiet. 

Bilde av Astrid Oust Janbu

– Å framsnakke egen utdanning og OsloMet øker verdien av egen utdanning. At dere selv skryter av stedet der dere har lært, jo mer attraktive blir det å ansette dere, sa instituttleder Astrid Oust Janbu på Institutt for maskin, elektronikk og kjemi. Foto: Olav-Johan Øye

En utrolig reise

– Jeg har håper at det dere har jobbet med, og resultat dere har kommet fram til, viser for en utrolig reise dere har vært igjennom de tre siste årene. 

– Prøv å forestille dere da dere kom inn dørene her for første gang. Rett hjemmefra kanskje, kjente ingen, visste ikke forskjellen på trikk og T-bane, og hvor stort er dette studielånet egentlig, da? Første forelesing i matte tusen, eller generell kjemi, elektriske kretser, mekanikk …

– Dere her på et helt annet sted i dag. Dere har utviklet dere så mye som mennesker, lært så mye, og det skal dere virkelig være stolt av. Nå er dere rede til å gå ut i norsk arbeidsliv og bidra til det norske samfunnet, og fortsette å utvikle dere selv både som fagpersoner og mennesker. 

Velg den nye masteren på instituttet

Noen av studentene velger kanskje å gå videre på master, og instituttlederen oppfordrer dem til å komme tilbake når instituttet fra høsten 2020 starter sin del av masteren «Applied Computer- and Information Technology», på norsk Masterstudium i anvendt data- og informasjonsteknologi.

– Uten studenter er OsloMet et veldig mye mindre verdifullt sted. Jeg vet at dere ikke alltid føler det sånn, men de som underviser her står opp om morgenen og går på jobb nettopp på grunn av dere. Og vi kommer til å savne dere helt utrolig når dere er ferdig. 

Framsnakking gir resultater for karrieren

Janbu bruker anledningen til å komme med to oppfordringer: 

– Jeg vil minne dere om at dere er deres egne beste ambassadører. I det legger jeg at i det å framsnakke egen utdanning og OsloMet øker dere verdien av egen utdanning. 

– At dere selv skryter av stedet der dere har lært, jo mer attraktivt blir det å ansette dere. Der ute har dere alle muligheter til å framsnakke OsloMet og egen utdanning. 

Hun oppfordrer også de ferske ingeniørene til å melde seg på OsloMet Alumni. 

– Vi har ikke noen sterk alumni-tradisjon, men vi prøver å bygge den opp, og da er vi avhengig av at folk melder seg på, så de oppfordrer jeg dere veldig til å gjøre. 

– Jeg vil også takke alle de ansatte som har bidratt i tre år med undervisning og veiledning for den kjempeinnsatsen der har gjort for å løfte fram disse fantastiske studentene, sa instituttleder Astrid Oust Janbu.

BE-Expo

Også Institutt for bygg- og energiteknikk (BE) viste fram mange prosjekter nært knyttet til arbeids- og næringsliv gjennom byggingeniørstudiet og bachelor- og masterstudiene i energi og miljø i bygg.

Bilde av postere på BE-Expo

En lang rekke bachelor- og masteroppgaver på Institutt for bygg- og energiteknikk… Foto: Olav-Johan Øye

Mange løste oppgaver viser at det er betydelig arbeid som er lagt ned, og instituttet har bred kontakt med arbeidslivet. De beste posterne ble kåret.

Til inspirasjon for et ventende arbeidsliv, var det inspirasjonsforedrag ved Bente Haukland Næss fra Asplan Viak, Anders Nohre-Walldén fra Grønn Byggallianse og Dag Fjeld Edvardsen fra Catenda.

Bilde fra inspirasjonsforedrag

Til inspirasjon for nye utfordringer i arbeidslivet for byggingeniører, energi og miljø i bygg-ingeniører og masterkandidater i energi og miljø i bygg. Anders Nohre-Walldén fra Grønn Byggallianse forteller. Foto: Olav-Johan Øye

Les mer i VVS-forum om

IT-Expo med relevansseminar

Institutt for informasjonsteknologi (IT) viste også fram mange bachelor-, master- og ph.d.-prosjekter, og knyttet arrangementet sitt til et relevansseminar der nyheter knyttet til justeringer og planlagt utvikling i bachelorutdanningene ble presentert av førsteamanuensis Terje Gjøsæter. Professor Anis Yazidi fortalte om det nye masterprogrammet ACIT. 

Bilde av

Digital framvising av jordbruksjord i Norge over tid. Bachelorprosjekt utført av dataingeniørstudenter for avisen Nationen. De ønsker å synliggjøre hvordan dette har utviklet seg over tid. Her forteller student Lars Bjertnes om prosjektet på IT-Expo. Foto: Olav-Johan Øye

Relevansseminarene er en mulighet for bedrifter og organisasjoner til å gi innspill til utdanningene om hvilken kompetanse og ferdigheter det er viktig at OsloMets studenter har når de skal ut i arbeidslivet. 

Representanter fra IBM Norge, Direktoratet for eHelse, Visma/Tripletex, Teft, IT Mnds, DNB, Capgemini, Skatteetaten, Handelshøyskolen OsloMet og Bekk, kom med verdifulle tilbakemeldinger.

Publisert: 19.06.2019 | Olav-Johan Øye