Seminardeltakere som mingler i et lokale der det står utstilt diverse objekter på små hvite pidestaller.

Om kompetanse og innovasjon i møtet mellom kunst, design og juss

I oktober var over 40 forskere samlet på det flerfaglige seminaret "The creative space: interplay between art, design, and intellectual property", ved Institutt for produktdesign.

Hovedtemaene for seminaret var: «Estetikkens rolle i kunst og design», «Juridisk beskyttelse av kreativitet - IPRs rolle i kreative prosesser», og «Kreativ intelligens - menneskelig, ikke-menneskelig og kunstig intelligens».

Astrid Heimer, keramiker og førsteamanuensis ved Institutt for produktdesign (PD), var en av initiativtagerne, sammen med kunstner og professor Mikkel Wettre (PD), og professor Ole-Andreas Rognstad ved Institutt for privatrett, ved Universitet i Oslo.

Heimer forteller at det var stor interesse for seminaret, der inviterte forelesere og deltakere fra universiteter i Norge, Sverige, Finland, Danmark og USA møttes.

Astrid Heimer foran en skjerm med en slide fra foredraget oppe. Der ser vi et bilde av en hånd som klemmer en klump med leire.

Astrid Heimer, førsteamanuensis ved Institutt for produktdesign, OsloMet.

Stort engasjement

Det varierte programmet skapte stort engasjement.

– Koblingene mellom de ulike fagfeltene kunne nok i starten virke vanskelig å få tak i, forteller Heimer.

– Men spørsmål og kommentarer blant deltakerne viste et behov for å diskutere og løfte frem ulike perspektiver knyttet til temaene på seminaret.

– Det var interesse for å for å gå dypere inn i de forskjellige problemområdene, sier Heimer engasjert, så vi ser et tydelig behov for nye arrangementer.

Heimer var initiativtaker til seminaret. Tematikken har opprinnelig utgangspunkt i hennes doktorgradsavhandling, «Å gripe form for å begripe form. Konkret og abstrakt formforståelse», der det faglige grunnlaget for formforståelse valgt i avhandlingen er: form, persepsjon og estetikk - tre grunnleggende fagområder i design.

 – Design er over tid utviklet til å favne over mange fagområder. Form, estetikk og persepsjon blir ofte tatt for gitt, og det blir mindre tid til utvikling av kunnskap og ferdigheter innen disse områdene, forklarer Heimer.

Innholdet på seminaret er videre utviklet gjennom Astrid Heimers samarbeid med Ole-Andreas Rognstad, om koblinger og samspill mellom kunst, design og opphavsrett - i tillegg til Mikkel Wettres kunstneriske forskningskompetanse innen materialitet, persepsjon og relasjonelle aspekter mellom menneske og teknologi. 

 

To bilder satt sammen. Det første viser en abstrakt malt hånd. Det andre en knyttet hånd som holder en leirklump.

Illustrasjon fra invitasjonen til seminaret.

En tverrfaglig plattform for forskningssamarbeid

Heimer er glad for at de nå har klart å etablere en plattform for forskningssamarbeid mellom ulike universitet, nasjonalt og internasjonalt, og på tvers av fagdisipliner som kunst, design, juridisk-IPR (immaterielle rettigheter).

Fagmiljøet er allerede i gang med planleggingen av temaene for neste arrangement, forteller hun.

– Foruten ytterligere problematisering og diskusjoner av innholdet i dette seminaret, er nye aktuelle tema foreslått: «Estetikk, IPR og sirkulær økonomi» og «Estetisk kompetanse: prosesser, resultater og verdiskaping».  

– Seminaret har hatt positiv effekt internt på Institutt for produktdesign, og vi kommer nå til å etablere en ny forskningsgruppe relatert til de aktuelle områdene, avslutter Heimer.

Publisert: 14.11.2022 | Hilde M. Kringeland