English version
Bildet viser et bilde av Vajira Thambawita innfelt til venstre i et fasadebilde fra OsloMet.

Første ph.d.-kandidat i ingeniørvitenskap

Vajira Thambawita ble den første som disputerte på doktorgradsprogrammet i ingeniørvitenskap.

Doktorgradsprogrammet ingeniørvitenskap ble etablert av Fakultet for teknologi, kunst og design i 2018 med støtte fra Simula Metropolitan Center for Digital Engineering (SimulaMet). 

Vi gratulerer Vajira Thambawita (simula.no) med den vellykkede avhandlingen, "DeepSynthBody: begynnelsen på slutten for datamangel i medisin", som han forsvarte på disputasen 15. desember 2021.

Her introduserer han et nytt rammeverk for en løsning på noen av begrensningene som medisinske data fører med seg. 

På grunn av begrenset tilgang til data, er det i dag utfordrende å utvikle nye og effektive maskinlæringsløsninger basert på medisinske data. 

Rammeverket "DeepSynthBody" bruker såkalte "generative adversial networks" til å produsere realistiske syntetiske data, som gir sammenlignbare resultater med eksperimenter hvor det brukes reelle data.

Dette åpner for en ny æra av maskinlæringsapplikasjoner i medisin hvor man bruker en syntetisk modell av menneskekroppen. 

Vajira har blitt veiledet av sjefsforsker Michael A. Riegler, professor Pål Halvorsen og professor Hugo Hammer. 

Bildet av Vajira Thambawita øverst i artikkelen er tatt av Karoline Frøberg Hagene/Simula. Bildet av fasaden er tatt av Benjamin Ward/OsloMet.

Mer om forskning på kunstig intelligens

Bruker kunstig intelligens i arbeidet med tidlig diagnose av demens

EU-prosjektet AI-Mind vil bruke kunstig intelligens for å korte ned tiden det tar å få en demensdiagnose.

Gruppebilde av norske partnere under pre kick-off for AI-Mind.
Kunstig intelligens kan bedre behandling av ufrivillig barnløshet

Målet å øke suksessraten for par som får assistert befruktning ved hjelp av kunstig intelligens.

Illustrasjon som viser sædceller inne i en rund ramme, med en illustrasjon av kunstig intelligens med gullfargde nettverk og grener rundt. Nettverket er formet som en hjerne. Bakgrunnen er svart.
Kunstig intelligens-forskning blir fremragende forskningsmiljø

Nordic Center for Sustainable and Trustworthy AI Research (NordSTAR) er ett av fem forskningsmiljøer på OsloMet som nylig har fått status som fremragende forskningsmiljø av særlig høy kvalitet.

Bilde av bygning på Pilestredet campus, med grønn klatreplante på veggen, rundt vindu og blå himmel med lette skyer i bakgrunnen.
Dette bør du vite om kunstig intelligens

Kunstig intelligens blir stadig viktigere i hverdagen til de aller fleste. Men vet du egentlig hva kunstig intelligens er, og hva det kan brukes til?

Illustrasjonsbilde av kunstig intelligens. Bildet viser en lærer som viser fram en robot til en gruppe elever. Dette skaper entusiasme, og stemningen er god.
Dette er utfordringene med kunstig intelligens

Kunstig intelligens automatiserer kjedelige rutineoppgaver, men gir oss store utfordringer i sikkerhet, personvern og energiforbruk.

Bildet viser to personer framfor en skjerm til høyre, og en person til venstre som ser ut til å være tankefull og litt oppgitt.
Publisert: 16.12.2021 | Maria Normann