Stine Ellinggard står på scenen og snakker i mikrofon foran en stor skjerm der det står at hun er årets underviser. Ved siden av står rektor og leder i Studentparlamentet.

Årets underviser gjør kunnskap til kulskap!

Tradisjonen tro sparket OsloMet-ansatte i gang det akademiske året med fest og prisdryss på Rockefeller. Og for et avspark det ble for universitetslektor og dramapedagog Stine N. Ellinggard som fikk prisen Årets underviser ved OsloMet!

Prisen henger høyt og det sier seg selv at konkurransen er beinhard. Kåringen er det studentene selv som står for, i regi av Studentparlamentet. Stine N. Ellinggard er lærer på PPU i drama- og teaterkommunikasjon ved Institutt for estetiske fag. Studentparlamentsleder Ola Gimse Estenstad fikk æren av å dele ut prisen og kunne fortelle om en underviser som evner å motivere studentene, gjør dem trygge og skaper et ekstra sterkt engasjement for faget. Stine er en som gjør kunnskap til kulskap! 

Får energi av å undervise  

– Hva betyr det å få en slik pris? 

– Det betyr mye! På mange nivåer. Takk til studentene som nominerte meg.

– Jeg brenner for dramafaget og undervisning. At undervisningen blir anerkjent er viktig både i og utenfor klasserommet. Dette gjør meg veldig motivert og inspirert til å fortsette å utvikle og drive undervisning. Samtidig er en slik pris også med på å synliggjøre vårt fagmiljø drama og – teaterkommunikasjon og estetiske fag.    

Årets underviser er en pris som tildeles undervisere som utmerker seg med god formidlingsevne og et høyt faglig nivå på undervisningen. 

– Hva tror du var grunnen til at du gikk helt til topps? 

– Jeg får adrenalin av å undervise. Det er det beste jeg gjør i jobben min. Det gir meg energi å møte studentene, diskutere, skape, reflektere og utforske. Jeg tror at det at jeg er engasjert og brenner for faget smitter over på studentene. 

Skaper øyeblikk sammen 

Som underviser er det min oppgave å legge til rette for at studentene kan tilegne seg fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter som komplementerer og videreutvikler den kunnskapen de allerede innehar. Da må jeg lytte, bygge gode relasjoner og skape trygge rom for refleksjon og handling, forteller Stine. 

– Dette er noe av kjernen i dramafaget. Dramafaget er et kollektivt kunstfag som bygger på estetiske erkjennelsesprosesser. Vi jobber ikke bare med den skriftbaserte og vitenskapelige kunnskapen, men også med blant annet kommunikasjon, kroppslige uttrykk og opplevelser i skapende prosesser.   

– Det gjør noe med undervisningsformen. Den blir variert og praktisk med et estetisk fundament. Jeg etterstreber å legge til rette for den estetiske dimensjonen i undervisningen, ved å for eksempel sette en ansats – starte undervisningen ved å ta i bruk ulike kunstarter som for eksempel diktlesing, bruk av musikk, endre rommets rammevilkår, fortelle historier, jobbe med tempo eller lede studentene inn i fiksjon. Det handler om å skape øyeblikk sammen.  

Å gjøre kunnskap til kulskap 

Studentparlamentsleder Ola Gimse Estenstad sa i sin tale at du gjør kunnskap til «kulskap» – hva tenker du om det?  

– Det handler kanskje om at jeg vil at studentene skal få eierskap til undervisningen – at den skal oppleves som meningsfull for den enkelte. Undervisningen er ikke min, eller din. Den er vår. Noe vi skaper sammen.  

– Jeg er opptatt av å lytte til studentene og forsøke å sette meg inn i hva som gir mening for den enkelte og oss som gruppe akkurat der vi står til enhver tid. Vi jobber både med læringsutbytter i kunnskaper og ferdigheter – jeg er opptatt av landskapet midt imellom. Da blir det kanskje «kulskap», smiler Stine. 

 

Stine Ellinggard holder dimplomen for årets underviser 2019 foran seg.

Årets underviser Stine Ellinggard.

Instituttets første «Årets underviser» 

Det er ikke bare studentene som setter pris på Stine. Også kollegiet på Institutt for estetiske fag (EST) er i feststemning og synes prisen er særdeles velfortjent. Studieleder Laila Fauske sier det slik:  

– Stine er en dramapedagog med sterk faglig integritet, ukuelig optimisme og en formidlingsevne det står respekt av. Stine evner å se hva studentene trenger og tilpasser undervisningen til det. Slik lager Stine trygge og gode undervisningssituasjoner der studentene får vokse, utvikle seg og ikke minst – får lyst til å lære mer. Stine stiller krav, er faglig oppdatert og en aktiv pådriver for utvikling av både drama og undervisning i faget. Med sitt engasjement bidrar Stine til et aktivt og levende fagmiljø på EST. Dette profiterer både studenter og kollegaer på! 

Instituttleder ved Institutt for estetiske fag, Eirin Sæther, forteller at instituttet opp gjennom årene har hatt mange dyktige lærere nominert til Årets underviser - flere også i år, men at dette er første gang en av våre stikker av med prisen.  

– Vi er utrolig stolte over å ha fått vår første «Årets underviser». Stine er en meget verdig representant, vi gleder oss med henne og forstår godt hvorfor studentene setter pris på henne. 

Også dekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design, Carl Christian Thodesen fryder seg over prisen.

– Hjertelig gratulerer til Stine, det er flott og fortjent at hun mottar OsloMet’s undervisningspris. Dette reflekterer engasjementet og lidenskapen Stine har for faget og det sterke fagmiljøet hun er en del av på Institutt for estetiske fag. 

Musikalsk pedagog 

Det var ikke gitt på forhånd at Stine skulle bli lærer og begynne å undervise på OsloMet. For Stine skulle egentlig bli musiker. Hun har toårs utdanning fra København hvor hun gikk på musikkskole, forberedende til konservatoriet. Og hun spilte i et band.  

– Musikken tar jeg med meg inn i undervisningen. Jeg planlegger og utfører undervisning også med tanke på at den skal ha en musikalitet. Det handler mye om det vi i teaterfaget kaller dramaturgi.  

– Jeg har fått muligheten til å oppdage undervisningens verden gjennom studiene på HIO(A), og senere i møte med elever og studenter på ulike institusjoner. Jeg har blant annet jobbet ved Lillestrøm videregående som dramapedagog – der pedagogen i meg ble vekket til live for alvor. Der lærte jeg blant annet viktigheten av å bevege seg på «glasstaket» og reflektere over egen praksis. Etter det jobbet jeg på universitetet i Stavanger, før jeg havnet på OsloMet igjen. 

– Jeg har tatt bachelor, master og PPU her, og trodde vel aldri at jeg skulle jobbe på et universitet. Men jeg har vært så heldig å møte brennende engasjerte veiledere underveis og nå kolleger, som har utfordret meg slik at jeg har oppdaget gleden av å forske, skrive, teaterskape og undervise. Takk for delekultur! 

Brenner for dramafaget  

Stine er lidenskapelig opptatt av dramafaget – og dramafagets vilkår.  

Hun forteller at hun, i fagfornyelsens tid, er opptatt av et felles løft for de estetiske fagene i skolen. 

– Det har blitt mer fokus på elevaktive læringsformer. De estetiske fagene er elevaktive i sin opprinnelige natur. Jeg mener at dramafaget svarer på mye av det som etterlyses for fremtidens skole.  

Drama er ikke et eget fag i skolen, som flere av de andre estetiske fagene er, og derfor brenner Stine litt ekstra for nettopp dette. Hun håper i første omgang at drama kan få en større plass i skolen som metode og læringsform. Drama kan blant annet anvendes som læringsform i ulike fag og i arbeidet med de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, og folkehelse og livsmestring, mener hun.  

Å øve seg på livet 

– Det som skiller dramafaget fra de andre kunstfagene er at vi arbeider med lærestoffet gjennom innlevelse (fiksjon). Når vi anvender drama som læringsform åpner vi opp for noe annet enn den tradisjonelle samtalen eller diskusjonen. Når vi arbeider i fiksjon, kan vi utforske ulike temaer og problemstillinger på flere nivåer. Elevene får muligheten til å erfare gjennom å oppleve, føle, tenke og skape.  Gjennom drama som læringsform mener jeg vi kan støtte opp under elevenes motivasjon og følelse av mestring. I dramafaget utvikler vi også sosial og emosjonell kompetanse.

– Ja, det handler om å øve seg på selve livet, avslutter Stine.  

Publisert: 23.08.2019 | Hilde Marian Kringeland