– Gleder meg til å bare forske på fulltid!

Bilde av forskeren ute

I to år skal postdoktor Johanna Gustafsson bidra i prosjektet «Integrate – pathways to work».

Hun er her på et Marie Skłodowska-Curie Actions-stipend og skal forske på hvordan samarbeidet mellom NAV og arbeidsgiver fungerer, når arbeidsplassen brukes som arena for integrering, med fast ansettelse som mål. 

– Hva trenger arbeidsgivere for å ville ansette folk med ulike funksjonsnedsettelser? spør Gustafsson.

Hun er spesielt interessert i det hun kaller den psykologiske kontrakten mellom arbeidsgiver og ansatt i disse tilfellene. 

Hvordan skal det usagte i et arbeidsforhold håndteres?

Den psykologiske kontrakten er det usagte i et arbeidsforhold, forklarer hun. Det som forventes av arbeidstageren, men som ikke står direkte uttrykt i kontrakten. En form for ansvar under frihet:

– Hvor strengt regulert er for eksempel arbeidstiden? Må arbeidstagere med forskjellige utfordringer ha egen opplæring i for eksempel bedriftens kultur og normer? Hvordan skal arbeidsgiver reagere om han eller hun opplever at arbeidstager bryter denne psykologiske kontrakten, ved å ikke forstå hva som forventes? spør Gustafsson. 

Slike uskrevne regler kan være mer utfordrende å forstå for mennesker med ulike funksjonshemninger, eller som ikke har så mye erfaring fra arbeidslivet, forklarer postdoktoren.

Interessert i NAV sin rolle

Og det er ikke bare forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstager som kan bli utfordrende, men også rollen til NAV, som fungerer som et slags mellomledd og støttesystem. Hva skal være deres rolle? Når bør de ta over? Og hvordan skal produktivitet og ansettbarhet vurderes? 

– De må ofte fungere som megler, noe som kan være en vanskelig, sier Gustafsson. 

Supported Employment (SE) er en mye brukt metode for å bistå mennesker som ønsker å jobbe, men av forskjellige grunner har falt utenfor arbeidslivet. Ved hjelp av arbeidstrening og veiledning på arbeidsplassen er målet at personene skal lykkes med ordinært, lønnet arbeid. 

For de som vil og har behov, har metoden SE vist seg effektiv, men metoden forutsetter at arbeid er noe bra for alle, utdyper hun.

– Metoden bør utvikles og forbedres for å kunne fungere best mulig for flest mulig.

Kjønn er en oversett faktor når det gjelder Supported Employment

Fungerer metoden for både kvinner og menn? Dét vet vi altfor lite om, ifølge Gustafsson. Hun har tidligere forsket på metoden ut ifra et kjønnsperspektiv – er det ulike effekter for menn og kvinner?

– Hvis vi jobber med metoden som sosialt arbeid, finner vi ingen forskjeller i resultater for menn og kvinner. Men hvis det jobbes mer målrettet med jobbtrening, og ikke det sosiale i like stor grad, da kommer menn bedre ut. Hvorfor er det slik? spør Gustafsson. 

Det kan være feilkilder her, sier forskeren, fordi det er flere menn med i studiene, og resultatene derfor kan ha blitt skjeve. Resultatene er heller ikke oppdelt etter kjønn, og utvalgene er ofte små. 

I Sverige og andre land har Supported employment gitt gode resultater og anbefales som metode, men forskeren vil advare mot ukritisk bruk før man vet om metoden faktisk også fungerer for kvinner. 

Faktaboks

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 30.03.2022 | Nina Alnes Haslie