Forside og bakside av rød messehagel med broderier.

Et kunstverk av et plagg

Første pinsedag ble en ny rød messehagel til Bryn kirke i Bærum innviet. Bak det nydelige arbeidet står førstelektor og tekstilkunstner Randi Veiteberg Kvellestad ved Institutt for estetiske fag.

Hun har designet og håndbrodert messehagelen som har tema «Den Hellige Ånd». Messehagelen er i ull og silke, og en del av Randis FoU-arbeid.

Randi har opparbeidet seg mye erfaring med å brodere kirketekstiler og hun har levert flotte arbeider til mange kirker rundt om i Norge. Hun har deltatt og vunnet flere designkonkurranser og etterhvert fått mange oppdrag.

– Å få utsmykkingsoppdrag som å utforme en messehagel, gir FoU-arbeidet og kunstneren ny kunnskap og kompetanse, i dette tilfelle innen design og broderi, sier forteller Randi.

Motiv og design tilpasset kirkerom og interiør

– Hvert oppdrag forutsetter tilrettelegging og tilpasning av materialer og teknikker, symbolbruk og tematikk tilpasset det enkelte kirkerom og kirkeårets farge.

Kirkeåret har fire liturgiske farger - rød, fiolett, grønn og hvit som hver har sine søndager. Hver farge har sine symboler som kunstneren tar utgangspunkt i når designet skal lages.

I tillegg må man ta hensyn til fargene på vegger og tak, på alter og altertavle og på interiøret, forteller Randi.

– Jeg ser på linjer, former, flater, lysforhold og eksisterende utsmykninger i rommet. Det er mange kunstneriske vurderinger og tilpasninger som må gjøres før en sender inn designforslaget.

Bilde en viser kirkerommet i Bryn kirke, med glassmalerier og alter. Foran alteret står preseten med ryggen til, og han har på seg den nye messehagelen. Bilde to viser Randi Veiteberg Kvelletad stående ved siden av messehagelen, som henger på et stativ.

Motiv og design på messehagelen er tilpasset kirkerom og interiør i Bryn kirke. Til høyre Randi Veiteberg Kvellestad og messehagelen hun har designet og brodert. Foto: Randi Veiteberg Kvellestad.

I det enkle stinget ligger muligheten til variasjon

Når designet er på plass starter arbeidet med å utforme det praktiske.

– Til den nye, røde messehagelen til Bryn kirke har jeg valgt ullstoff fra Gudbrandsdalen Ullvarefabrikk, silkedamask fra Tyrihans til fôr og silkegarn fra Frankrike til broderi.

– Broderistinget er det bærende elementet og i det enkle stinget ligger muligheten til variasjoner. Det betyr at retning på stinget, lengde og tetthet er nøye vurdert og brodert slik at skinnet som garnet har, kommer fram.

­Sting, stoff og teknikk skal klinge sammen med resten av utsmykkingen i rommet og eksisterende tekstiler. Det kan være en utfordring å få til, men gir på samme tid nye muligheter for å utvikle design og teknikk slik at messehagelen passer inn, forklarer Randi.

Det er den enkelte menighet sin kirketekstilkomite som tar kontakt med kunstnere, arrangerer konkurranser og velger ut design etter innkomne forslag. Deretter må den valgte skissen godkjennes av biskopen.

Flott å kunne arbeide praktisk

Randi synes det er flott å kunne arbeide praktisk i materialer når hun underviser på faglærerstudiet i design, kunst og håndverk.

Den skapende prosessen har likhetstrekk med arbeidsprosessene til studentene. Utforsking og tilpasning, nytenking og verdiskaping, forståelse og formidling ligger i selve materialarbeidet, forhold som i grunnen strekker seg utover undervisning og de faglige oppgavene.

­– Å arbeide praktisk i materialer gir en avveksling i FoU-arbeidet. Det lar seg godt kombinere med akademisk tenkning og skriving av artikler og ikke minst inkluderer det formidling til studenter.

Detaljer i sterke farger på broderiene på messehagelen med variasjon i sting, tråd og farger.

Detaljer fra broderiene på messehagelen. Foto toppbilde og detaljer: Helle Stølevik

Publisert: 14.06.2019 | Hilde Marian Kringeland