Rektor Curt Rice tar selfie med studentene som holder hver sin blomsterbukett. Fra venstre rektor, Anders, Rita, Minchen, Fredric. I bakgrunnen litt av noen av lysinstallasjonen.e

Skapte lysglimt i høstmørket

Produktdesignstudenter fra OsloMet lot seg inspirere av fortid og fremtid da de fylte en av de største hallene på Fjellhamar Bruk med lysinstallasjoner. Utstillingen LYSGLIMT ga publikum muligheten til å oppleve den gamle fabrikken og industriarven på en ny måte.

Lysinstallasjonene er et direkte resultat og en videreutvikling av et oppdrag gjennom emnet "prosjekt designkontor" på produktdesignstudiet i 2019. Bak utstillingen står de tre bachelorstudenter Anders Lindèn Døviken, Minchen Haga Stenersen og Fredrick Bjore, samt prosjektleder Rita Holm Nilsen – som privatpersoner.

Prosjekt designkontor

Rita forteller at emnet "prosjekt designkontor" handler om å planlegge og gjennomføre et eksternt oppdrag. Det er felles for alle trinnene på bachelorstudiet i produktdesign og handler om å gjøre seg kjent med designoppdrag i den virkelige verden.

– På produktdesign har vi jo hele tiden fiktive prosjekter, men dette prosjektet er reelt. Kanskje blir det noe av, kanskje ikke, og sånn er det i realiteten også. Det handler om å bli kjent med og forholde seg til en aktør, forholde seg til et budsjett og skape kreative prosesser og fremgang, og til slutt presentere resultatet for oppdragsgiveren.

– Når man er ferdig med bachelorstudiet etter tre år har man vært gjennom tre designkontor. Det siste året fungerer tredjeårsstudentene som prosjektledere for kontorene som har 6 - 10 medarbeidere fra 1. og 2. studieår. Emnet kalles da «dynamisk prosjektledelse». Lederteamet har ansvar for at designkontoret fungerer optimalt og at oppdraget blir gjennomført og presentert etter avtalte forutsetninger fra oppdragsgiverne.

Gjør man en god jobb i dette prosjektet og bygger gode relasjoner kan man være så heldig å få til samarbeid i ettertid - slik Minchen, Anders, Fredrick og Rita har opplevd nå.

Rita Holm Nielsen holder armene opp for å motere deler av utstillingen. Bak henne ser vi et av verkene, avlange, lyssatte papirark på rekke med mønster klippet ut.

Prosjektleder Rita Holm Nilsen under monteringen av LYSGLIMT. Foto: Kyrre Andersen

Lysglimt

– Det å få lov til å jobbe med LYSGLIMT har vært spennende, slitsomt og utrolig givende. Lokalet vi jobbet med var fantastisk, og vi kan ha vært med på å forme fremtiden til Fjellhamar Bruk.

Samarbeidet startet da Lørenskog kommune var en av oppdragsgiverne på emnet prosjekt designkontor i 2019. Prosjektet handlet om å lage lysinstallasjoner til Kulturnatt som skulle gå av stabelen i oktober 2020. 

Dette var langt frem i tid, og studentene fikk derfor mulighet til å ha en utstilling av prototyper av installasjonene i Kunstsalen på Lørenskog Hus i desember i fjor. En forsmak på det som skulle vises på den faktiske utstillingen på Fjellhamar Bruk høsten 2020.

– Vi valgte å endre navnet fra «Kulturnatt» til «LYSGLIMT på Fjellhamar Bruk», forteller Rita.

– Poenget med utstillingen var å vise Fjellhamar Bruk fra en ny side. Fabrikklokalet benyttes i dag som lager, men potensialet for de flotte lokalene er stort. Utstillingen på Lørenskog Hus var vellykket, og det viste seg etter hvert at Lørenskog kommune ønsket å ta videre nesten alle installasjonene til utstillingen på Fjellhamar Bruk året etter.

Fra å være 11-12 stykker som jobbet med den forrige utstillingen var de nå bare fire personer som hadde mulighet til å jobbe videre mot LYSGLIMT.

– Det var uten tvil en stor utfordring, men vi hadde tro på at vi skulle klare å få det til. Vi skalerte opp installasjonene slik at de skulle passe det store lokalet. I tillegg måtte vi tenke helt annerledes når det kom til å henge opp installasjonene i og med at det er cirka 6 meter under taket. Vi ble rett og slett nødt til å leie inn lift for å klare å jobbe i høyden.

Minchen og Fossen

LYSGLIMT besto av i alt åtte installasjoner: Tunellen, Fossen, Vinduer til fortiden, Stillaset, Historie i veggene, Arbeiderne i veggen, Vekst og Hologrammet.

Minchen sitter på knærne på gulvet i fabrikklokalet med ark strødd rundt seg.

Det var hektisk aktivitet før utstillingen åpnet. Her jobber Minchen med å få klar en av installasjonene. Foto: Kyrre Andersen

Minchen er av studentene som har vært med på utstillingen. Hennes hovedfokus har vært Installasjonen «Fossen» som hun har jobbet med siden i fjor.

– Rett utenfor utstillingsbygget renner det en elv og jeg hentet inspirasjon derfra. Den har vært der i mange år og kommer til å være der i mange år til. Jeg syntes det ligger fin symbolikk i det med tanke på den endringen og veksten som skjer ellers i området.

Hun forklarer at «Fossen» har vært en tidkrevende installasjon å lage.

– For å få den så lett at det ikke skulle bli problemer med å henge den opp, brukte jeg hønsenetting som "base". I hullene har jeg flettet inn ulike tekstilbiter som egnet seg for prosjektering. Jeg har også brukt mye av det jeg har hatt tilgang på som f.eks. bobleplast.

– For meg var det viktig å fremheve fossens kvaliteter - jeg ønsket at seerne skulle oppleve det som om de var en del av den. 

Vinduer til fortiden

Fredric forteller at han har jobbet mest med bruken av projektorer til to av installasjonene, «Fossen» og «Vinduer til fortiden». Tanken bak vinduene er å kunne se tilbake i tid, at man ser i nåtid og å kunne se hva som er tenkt skal skje i nærmiljøet fremover i tid.

– For å oppnå dette har jeg måtte prosjektere bilder av fortiden og fremtiden, men også skape en relasjon til nåtiden ved å bruke en video av lokaltoget som kjører forbi mellom hvert gammelt og nytt bilde.

– Til «Fossen» har vi brukt både lyd og bilde til å oppnå en følelse av vann. Vi har hentet ut en videofil og lydfil som looper konstant.

Installasjonen Fossen henger ned fra taket i en bue, med remser av plast nederst. Lyssatt med ulike blåtoner.

Installasjonen "Fossen". Foto: Kyrre Andersen

Fin og lærerik opplevelse

Både Minchen og Fredric synes det har vært en fin opplevelse å jobbe med prosjektet.

– Det har vært en stressende, men utrolig fin tid! Tre av oss går fortsatt på produktdesignstudiet og har hatt et stort prosjekt på studiet i tillegg til dette. Likevel klarte vi å få til et godt samarbeid og har motivert hverandre hele veien. Jeg syntes det har vært veldig interessant å være en del av et team som dette. Vi har fått nye erfaringer som er gull å ha med seg videre, sier Minchen.

Fredric er enig.

– Det har vært utrolig spennende å holde på med et slikt prosjekt. Det var gøy å være en del av utstillingen og vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra folk som er imponert over hva vi har fått til.

– Designprosessen bak produkter som vi lager på studiet er selvfølgelig annerledes enn prosessen bak å utvikle lysinstallasjoner i kunstsammenheng, men det har vært veldig lærerikt å gjennomføre et stort prosjekt som dette. 

Berg- og dalbane

For Rita har utstillingen i sin helhet hatt stor verdi. I fjor var hun en av fire prosjektledere, og hun har fulgt alle installasjonene fra idé til ferdig produkt. Da Rita fikk spørsmål om å være prosjektleder for designerne var svaret enkelt. Det var en utfordring hun ikke kunne si nei til.

– I tillegg visste jeg, som var ferdig med min bachelor i juni, hva som ventet de andre tre i skolesammenheng i løpet av høsten.

Rita har hatt overordnet ansvar for alle installasjonene, samt all kontakt med oppdragsgiver Ola Beskow, som er kulturprosjektleder i Lørenskog kommune, i tillegg til andre eksterne aktører. 

– Jobben har utvilsomt vært utfordrende. Dette er et prosjekt som er utført ved siden av skole, jobb og familie. I tillegg har vi hatt veldig begrenset mulighet til å jobbe på verkstedene på grunn av smittevernstiltak. Det har vært en berg- og dalbane.

– Ikke alt går som planlagt, og da må man finne alternative løsninger, men vi kom i havn til slutt! Vi er utrolig stolte over resultatet. Vi fikk fabrikklokalet på Fjellhamar Bruk til å skinne på en helt ny måte, men med historien som bakteppe!  

Installasjonen Tunnelen består av en liten bit med togskinner som fortsetter som grønne "lysskinner" inn i en tunnel av glass og metall.

Installasjonen "Tunnelen" Foto: Kyrre Andersen

Takk!

Rita sender også en varm takk til de som var med i "prosjekt designkontor" i 2019. De har ikke bidratt i denne omgang, men de var med på utviklingen av installasjonene i fjor.

Prosjektledere 2019:
Henriette Bergli, Mette Lossius, Marthine Fredrikke Spinnangr, Rita Holm Nilsen.

Teamdeltakere 2019:
Minchen Haga Stenersen, Anders Lindèn Døviken, Sindre Christiansen, Martin Aslak Strømberg, Håkon Kinn, Hobbe Strömberg, Fredrick Bjore, Hermine Poppe.

Publisert: 30.11.2020 | Hilde Kringeland