Skjermbilde fra Teamsmøte i Mangfoldsprosjektet. Skjermbildet er delt i åtte ruter med bilder av hver av deltakerne i prosjektgruppa,

Mangfoldsprosjekt skaper inkludering og faglig utvikling

Studieleder Petter William Hansen og studentrådsleder Victoria Skogsletten Dalen ved Institutt for estetiske fag jubler over midler fra den gode studentopplevelsen (DGS). Til sammen har de fått 600 000 kroner som skal brukes til et omfattende mangfoldprosjekt ved instituttet.

Prosjektet vil bruke mangfoldet i studentgruppene til å skape faglig utvikling og et mer inkluderende studentmiljø. Slik kan ulikheten bli en styrke for studentene og fagfeltet.

– Ved Institutt for estetiske fag (EST) har vi i studentrådsstyret sammen med ledelsen, satt i gang en omfattende prosess for å bruke mangfoldet hos studentgruppene mer aktivt, forteller Victoria.

– Vi tror at mangfold kan bidra til et mer inkluderende studentmiljø og gi flere studenter sosiale møteplasser for faglig utvikling.

Kollokvier

Arbeidet kommer til å foregå i kollokvier under veiledning.

– Vi vil skape rom for at studentenes særegne perspektiver bringes inn i det faglig arbeidet i større grad. Å føle en tilhørighet til medstudenter i gruppene vil føre til økt trivsel, som igjen påvirker faglige prestasjoner og læringsutbytte, forklarer studentrådslederen.

I prosjektet er det planlagt fysiske, månedlige kollokvier med en faglig ansatt og en studentassistent som leder disse sammen. 

– Vi tenker oss at det blir følgende grupper: «Internasjonalisering og kulturelt mangfold i estetiske fag», «Tilrettelegging og universell utforming i estetiske fag» «Kjønn og seksualitet i estetiske fag» og «Psykisk helse inn mot estetiske og pedagogiske fag», forteller Victoria.

Ulikheten blir en styrke

– Gjennom disse fysiske møteplassene vil studentene få direkte kontakt med hverandre og med faglige ansatte på en ny måte. Ulikheten blir en styrke.

 – Det er vanskelig å oppnå ønsket grad av mangfold i de ulike fagene. Kollokviegruppene åpner for en mer direkte dialog om mangfold og studentene vil oppleve at deres perspektiv blir verdsatt.

– Dette bidrar til den gode studentopplevelsen, og vi håper det kan hindre utenforskap på campus, sier Victoria.

– Gruppene er åpne for alle, men vi håper jo at de som føler ekstra sterk tilhørighet til en av gruppene, ønsker å være med. Mangfoldet i kollokviene avhenger jo av studentene som deltar, forklarer hun.

– Personlig tenker jeg at åpenhet rundt ulike temaer vil kunne bringe folk sammen. Dette avhenger selvfølgelig av gjensidig respekt mellom studentene. Vi må sørge god informasjon om kollokviene slik at det kommer frem at dette er et hyggelig og frivillig tiltak - og at alle er velkomne.

Portrett av Victoria Skogsletten Dalen som sitter foran et staffeli og maler.

Studentrådsleder ved Institutt for estetiske fag, Victoria Skogsletten Dalen. Foto: Hasla-Løkkeberg Agency

Utvider perspektivet

 – Hvordan kom ideen til prosjektet? 

– Gjennom arbeid med de ulike utdanningsprogrammene og i dialog med studentrådet under koronapandemien kom det frem at det var flere studenter som ikke opplevde like stor tilhørighet til studieprogrammene som andre, forteller Petter William Hansen, studieleder ved Institutt for estetiske fag. 

– Studentene har i emneevalueringer også gitt tydelig uttrykk for at emneplanene i studiene ofte har et «europeisk og smalt fokus».

– I kjølvannet av samfunnsdiskusjoner rundt identitet, kultur og kunstens ytringsrom var det viktig å jobbe for bedre rammer for å få flere til å føle seg inkludert, forklarer han.

– Dette har nok blitt forsterket i sosial kontekst gjennom pandemien. Derfor ville vi ha flere naturlige møterom som både er en faglig og en sosial møteplass.

Kunsten og de estetiske fagene har mulighet til å utfordre oss, og skape ny forståelse for flere.

– Å utvide perspektivet på hva kunst er og hvem som skaper kunst er viktig for samfunnets utvikling, og da må våre utdanninger også favne om ulikhet og mangfold, understreker Petter William.

– Vi tror også at å møte studentene på det de er opptatt av vil gi dem mer motivasjon for læring i eget studieprogram. 

Godt samarbeid

Studentrådslederen er svært fornøyd med samarbeidet med ledelsen på instituttet.

– Det er generelt helt supert å samarbeide med ledelsen og ekstra fint å kunne samarbeide om et slikt prosjekt som dette, forteller Victoria.

– Instituttledelsen står for den største delen av prosjektet, og vi representerer studentene.

– Studentrådsstyret møter ledelsen hver torsdag og denne kontinuerlige kontakten har hjulpet stort på samarbeidet vårt. Også er det jo veldig hyggelig, ler Vicoria.

Gleden er gjensidig. 

– Vi er veldig glade for at Den gode studentopplevelsen og OsloMet har valgt å gi midler til et prosjekt som i stor grad blir drevet i dialog mellom studenter og ansatte, samtykker Petter William.   

– Slik kan vi sammen skape diskusjoner om hva vi kan bli bedre til på OsloMet.

Startskuddet for Mangfoldprosjektet på instituttet går nå i januar og både studentrådslederen og studielederen ser frem til å komme i gang for alvor.

– Jeg håper virkelig på godt oppmøte på kollokviene utover vårsemesteret - for studentenes stemme er essensiell for reell dialog og utvikling, understreker Petter William.

Les mer om Den gode studentopplevelsen (uni.oslomet.no)

Publisert: 11.01.2022 | Hilde Kringeland