Skjermbilde av 3D-programmet CLO. En tegning av en dame i lang hvit kåpe ved siden av samme dame i en lang hvit pelskåpe

Vil bidra til en mer bærekraftig moteindustri

– Et fantastisk videreutdanningstilbud for en sulten og trengende tekstil- og motebransje. Supert tilrettelagt og fulgt opp, med perfekt timing, forteller en av studentene som deltok i piloten.

Fra høsten 2021 tilbyr Institutt for estetiske fag emnet 3D Digital design og produktutvikling, en ny videreutdanning for mote- og tekstilindustrien. Piloten gikk høstsemesteret 2020 med 18 fornøyde studenter, som hevet sin kompetanse innen design- og produktviklingsprosesser.

Førstelektor Siv So Hee Steinaa er prosjektleder for videreutdanningen. Hun forteller at de fikk gode tilbakemeldinger på piloten.

– I en tid hvor mote- og tekstilindustrien står ovenfor store endringsprosesser har ny kompetanse og kunnskap vært etterlengtet fra motebransjen og designere.

– 3D-simulering som et verktøy og metode gjør det mulig for bedrifter og designere å tenke annerledes rundt produktutvikling, arbeidsprosess og forretningsmodeller. 

– studenter opplevde studiet som intenst og innholdsrikt, og etter endt kurs tror jeg vi alle satt med følelsen av å ha startet en utvikling av fremtidens moteindustri. 

Som alt annet i samfunnet, ble også dette studiet preget av koronapandemien.

– På grunn av Covid 19 måtte vi legge om undervisningen fra klasseromsundervisning til hybrid undervisning. Det var selvsagt mer krevende, men alt er mulig når man har med seg et dyktig team, sier Siv.

– Faglærer Mari Jæger og lærerassistent Aleksander Sahr viste profesjonalitet, entusiasme og var teknisk løsningsorienterte - de gjorde en formidabel innsats, og gjennomføringen av piloten gikk veldig bra.

Portrett av Siv So Hee Steinaa.

Siv So Hee Steinaa Foto: Privat

Enorm påvirkning på miljøet

Med videreutdanningen ønsker Institutt for estetiske fag å bidra til å styrke og utvikle den digitale kompetansen innen industrielle design- og produksjonsprosesser i norske mote-, sports- og klesbedrifter.

– Dette er et uttalt satsningsområde for bransjen, og vil styrke oss i det norske og internasjonale markedet, forteller Siv. I tillegg vil det være et steg på veien mot en mer bærekraftig industri.

– Mote- og tekstilnæringen er verdens største verdiskaper, men også blant de mest forurensende industriene.

– Årsaken er kompleks, og utflagging av produksjonsprosesser, intrikate globale verdikjeder og dårlig utnyttelse av ressurser, er grunnleggende svakheter med bakgrunn i globaliseringen av industrien.

– Design og produktutvikling har enorm innvirkning på miljøet. Ifølge EUs «sustainable product policy» avgjøres 80 prosent av miljøbelastningen i designfasen. Som et ledd å utvikle og omstille industrien mot en mer bærekraftig og sirkulær industri, er det viktig for bedriftene og designere å ta tilbake «kontrollen» over sitt eget produkt og arbeidsprosess.

– Bruk av nye digitale verktøy kan nettopp bidra til dette. At norske bedrifter og designere får tilgang til nye typer digitale prosesser vil ha stor miljømessig betydning, og være avgjørende for fremtidig konkurransekraft i omstillingen til en bærekraftig industri.

Tegninger laget i CLO. Viser en dame i sort lang kåpe, hvite bukser, grønn genser - forfra, fra siden og bakfra.

Tegninger laget i programvaren CLO. Foto: Andrea Borgersen Hulbak

Digital omstilling

Også moteindustrien har tatt et digitalt byks fremover under koronapandemien.

–  Simulering i klesindustrien har tatt av på grunn av manglende fysiske kontakt og tilgang til de fysiske produktene. Mote er en hybrid av kultur, næring og industri, og sentralt i det står produktet, forklarer Siv.

– Det som differensiere klær fra andre produkter er at klær forholder seg til det materielle som kropp, funksjonalitet og bevegelse, men også det immaterielle som kulturell kontekst, det visuelle, taktile og sanselige.

– Alle disse aspektene betyr enormt mye for forståelsen av et produkt eller et design.

– Når en hel motebransje er bygget rundt kommunikasjon og formidling av disse aspektene, så sier det seg selv at den sosiale distansen som har vært i løpet av koronatiden har vært utfordrende.

– Tilstanden har tvunget bedrifter til å tenke annerledes, ved å måtte tenke på hvordan man kan skape produktet på andre måter.

– Det har vært fascinerende å se hvordan bedrifter og motedesignskoler raskt har omstilt seg og tatt i bruk programvarer innen 3D-simulering og annen teknologi i hele verdikjeden, sier Siv.

Etterspurt i bransjen

Utdanningstilbudet skal rette seg mot studenter, designere, produktutviklere, selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere fra mote- og tekstilbedrifter med behov for digital kompetanseheving.

Studentene vil få opplæring i hvordan programvaren CLO kan brukes i design- og produktutviklingsprosesser.

Gjennom virtuell prototyping vil de arbeide med å teste, eksperimentere og utvikle ferdige designuttrykk uten fysisk produksjon av produktene. Samtidig vil de jobbe med design- og konstruksjonsprosesser og få kunnskap om hvordan 3D-teknologi kan utvikle nye arbeidsmetoder for design- og produktutviklingsprosesser.

– Det er stor etterspørsel blant bedrifter i bransjen etter nødvendig digital kompetanse, forteller Siv.

– Her har vi et stort mulighetsrom til å skape en ny generasjon kompetansepersoner som gjør at mote- og tekstilbedrifter utvikler seg i takt med det digitale paradigmeskiftet industrien står overfor.

– Den muligheten må vi gripe!

Publisert: 18.03.2021 | Hilde Kringeland