I et klasserom der to lærerstudenter hjelper to elever med å lage nisser i kunst og håndverk.

Lærerstudenter får tilbud om ny type praksisordning

Institutt for estetiske fag (EST) har begynt å tenke nytt rundt praksis for sine lærerstudenter. Ordningen gjør at studentene kan ha undervisningspraksis i et helt semester eller mer, og får et mer realistisk bilde av læreryrket.

– Lærerutdanningene våre består av mye praksis, og under koronapandemien oppstod behovet for å tenke nytt rundt praksisordningen. Vi måtte snu oss rundt for at studentene skulle få de timene de hadde krav på og samtidig kunne delta på ordinær undervisning.

– Sammen med emneansvarlig for entreprenørskapsfaget, Petter Øyan, innførte vi punktpraksis som et alternativ til den tradisjonelle blokkpraksisen, sier undervisningsleder June Oline Kunnikoff.

– I punktpraksis er studentene utplassert på en skole en halv eller hel arbeidsdag i uken fra de starter i august til og med uke 11, rett før bacheloroppgaven. Dette er et alternativ til den tradisjonelle praksisformen, blokkpraksis, hvor studentene er utplassert i fire uker på en skole, forklarer Kunnikoff.

Fordelene er at studentene blir bedre kjent med klassen og kan kontinuerlig knytte den øvrige læringen i studieprogrammet opp mot praksis.

– Vi gjorde oss så gode erfaringer med den nye typen praksisordning at vi bestemte oss for å videreføre og videreutvikle det til vår nye 5-årige lærerutdanning, sier Kunnikoff.

Portrett av June mot en mørk grå bakgrunn.

Undervisningsleder ved Institutt for estetiske fag, June Oline Kunnikoff. Foto: Benjamin A. Ward

– Gir oss selvtillit i lærerrollen

Student Mathilde Dalen er en av dem som har valgt punktpraksis. Hun har gjennomført tradisjonell praksis tidligere, og trekker frem en tettere relasjon til klassen som en av de største fordelene ved denne praksisformen:

– Det gir et mer realistisk bilde av læreryrket. Man blir bedre kjent med klassen og følger utviklingen deres gjennom året. I tillegg får vi hele tiden bruke det vi lærer gjennom studiet.

– Man får en verktøykasse som man får prøvd i ulike situasjoner. Det gir oss selvtillit i lærerrollen. Alle klasser er ulike, og det finnes ingen fasit på hvordan man skal håndtere ulike situasjoner. Det kommer kun gjennom erfaring, sier Dalen.

Viktig med utdannelse i lærerfaget

Dalen har tidligere jobbet som barnehageassistent, deretter som assistent på en skole.

– Jeg følte jeg måtte ta en utdannelse for å komme meg videre fra assistent-rollen, noe som er viktig i dette yrket. Nervøsiteten jeg kjente på tidligere er borte nå, og man er avhengig av å bruke både teori og praksis i yrket, selv om disse ofte er svært ulike. For eksempel er dette med konflikthåndtering viktig å lære om på skolen, og man kan diskutere de erfaringene man har gjort seg med lærer og medstudenter i etterkant, sier Dalen.

Tar med seg erfaringene videre

Kunnikoff sier de tar med seg erfaringene videre, og jobber mot å hele tiden forbedre tilbudet.

– Vi kommer til å se inn på tidspunkt for utplasseringen, slik at studentene kan være tilstede når flest mulig av de andre lærerne er på skolen slik at de blir en del av læremiljøet. Dermed kan de diskutere erfaringer seg imellom. Samtidig er det viktig for oss at de ikke går glipp av annen undervisning som de andre studentene får, sier Kunnikoff.

– Prosjektet blir også en pilotering inn mot de emnene i den ny 5-årig lærerutdanning i design, kunst og håndverk, hvor punktpraksis blir en integrert del av emnet «Design, innovation and sustainability» i annet studieår. Praksis på studiet vil også bli knyttet opp til alternative praksisarenaer og videregående skoler, sier Kunnikoff.

Publisert: 08.04.2022 | Kari Anne Røisland