English version
Bilde av bro på Atlanterhavsvegen

Videreutdanning i overvåkning av bærende bygningskonstruksjoner

Å kunne kartlegge skader på broer og andre byggkonstruksjoner med avansert sensorteknologi bedrer sikkerheten uten ressurskrevende manuelle observasjoner.

Den nye videreutdanningen på OsloMet – storbyuniversitetet, «Structural Health Monitoring (SHM)», er svært relevant for fagfolk som prosjekterer store og komplekse broer og bygninger, eller jobber med deteksjon av skader på ulike byggverk.

Les mer om videreutdanningen "Structural Health Monitoring", på norsk "Tilstandsovervåkning av bærende konstruksjoner" (kommunikasjon.ntb.no).

Publisert: 09.09.2020 | Olav-Johan Øye