English version
Del av gul OsloMet-logo på en fargerik bygning på studiested Pilestredet.

OsloMet etablerer doktorgrad i innovasjon for bærekraft

Universitetsstyret vedtok 15. september å etablere et nytt doktorgradsprogram i innovasjon for bærekraft. – En spydspiss i kompetanseutviklingen for det grønne skiftet, sier rektor Christen Krogh.

Doktorgradsprogrammet Innovasjon for bærekraft (Innovation for sustainability) starter i 2023, og blir et prosjekt- og praksisorientert program for å finne realiserbare løsninger som kan bidra til det grønne skiftet.

Fakultet for teknologi, kunst og design står bak programmet sammen med forskningsinstituttene ved OsloMet.

Utdanningen legger vekt på tverrfaglighet og samarbeid på tvers av profesjoner, og tilbyr en unik kombinasjon av fagområder som design, estetiske fag, informasjonsteknologi og samfunnsfag.

Rektor Christen Krogh er glad for nyvinningen.

– Gratulerer til fagmiljøene som har utviklet et viktig tilskudd til universitetets utdanningstilbud! Dette er en tverrfaglig forskerutdanning innenfor bærekraft, der kandidater med ulik bakgrunn møtes for samarbeid. Dette mener vi er svært nyttig både nasjonalt og internasjonalt, sier Krogh.

– Vi vil med dette tilføre arbeidslivet relevant kompetanse for omstilling til et mer bærekraftig samfunn. Kunnskap om innovasjon blir derfor en viktig del av forskerutdanningen, sier Krogh.

Innovasjon for bærekraft er både rettet mot kandidater fra privat og offentlig sektor, så vel som akademia.

Opptakskravet er fullført masterutdanning, og en prosjektsøknad der kandidatene viser sin kunnskap om temaet.

Ekstern oppslutning

Professor Astrid Skjerven ved Fakultet for teknologi, kunst og design har ledet arbeidet med det nye doktorgradsprogrammet, som også har involvert de andre fakultetene ved universitetet.

Skjerven forteller at de tidlig i prosessen kontaktet eksterne organisasjoner for å sikre arbeidslivsrelevans.

– Vi har opplevd stor interesse for programmet fra arbeidslivet, sier Skjerven.

– Det passer svært godt sammen med Norges forskningsråds ordning for finansiering av næringsliv- og offentlig sektor-ph.d. Gjennom disse ordningene kan arbeidsgiver få refundert halvparten av utgiftene til kandidatens doktorgradprosjekt, sier Skjerven.

Programmet er blitt svært godt tatt imot av eksterne interessenter. Viseadministrerende direktør for politikk og myndighetskontakt i NHO, Anniken Hauglie, er blant dem.

– Det er en gledelig nyhet at OsloMet starter opp en ph.d.-utdanning i bærekraftig innovasjon. Den grønne omstillingen krever ny kompetanse. Norske bedrifter står klare til å gjennomføre det grønne skiftet, men grønn kompetanse kan bli mangelvare. Vi trenger derfor å utdanne langt flere til kompetanse på grønn omstilling, sier Hauglie.

Publisert: 15.09.2022 | OsloMet