Bilde av smittevernutstyr som er pakket inn for levering.

OsloMet gir verneutstyr

Behovet for smittevernutstyr er enormt, og OsloMet bidrar med hansker, overflatesprit, hånddesinfeksjon og vernebriller.

OsloMet har i siste runde klart å samle inn blant annet 62 000 engangshansker, 33 flasker med Antibac/ Sterisol etanol og seks vernebriller fra Fakultet for teknologi, kunst og design og Fakultet for helsevitenskap.

Viktig for å ivareta de mest utsatte

Ved Korona er det viktig å beskytte seg mot dråpesmitte, og da er dette utstyret svært viktig for å ivareta pasienter og helsepersonell.

Sykehjemmene i Oslo er blant dem som nå har fått smittevernutstyr fra OsloMet. Det setter direktør i Oslo kommune Sykehjemsetaten, Helge Jagmann, stor pris på:

– Vi har fått hansker, overflatesprit, hånddesinfeksjon og beskyttelsesbriller, forteller han. 

– Noe er allerede videreformidlet til sykehjemmene, det resterende vil gå ut i løpet av de kommende dagene.  

– Vi er utrolig takknemlige for at dere har bidratt med smittevernutstyr. 

– Vi er nå inne i en stor nasjonal dugnad for å ivareta de mest utsatte innbyggerne. Takk for at dere bidrar til at våre ansatte kan utføre det arbeidet de gjør hver eneste dag for beboerne. 

Sykepleie på hjul, som også sårt hadde behov for hansker, og Lillestrøm kommune Kommunal akutt døgnenhet (KAD) og

Lindrende enhet, har også fått av det som OsloMet har samlet inn, fra Studiested Kjeller. 

Utstyr fra øvingsposter for sykepleiestudenter

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) og Fakultet for helsevitenskap (HV) har samarbeidet om å samle inn utstyr.

Dekan Gro Jamtvedt på Fakultet for helsevitenskap er glad og stolt over at de kan bidra.

– Spesielt på øvingspostene våre for sykepleiestudenter har vi funnet fram mye utstyr.

– Men vi har også levert direkte til Ahus, for eksempel hansker, munnbind og sprit fra Simulerings- og ferdighetsenheten (SF-enheten) på Kjeller. 

Medisinsk-teknisk utstyr

Det er også interesse for to gamle respiratorer som opprinnelig donert til OsloMet fra Oslo universitetssykehus - Ullevål til utdanning i medisinsk teknologi. 

Munnbind fra Kina

OsloMet har også eksterne medspillere som bidrar til at universitetet kan levere smittevernutstyr.  

Chongqing Smart City and Sustainable Development Academy (SCSDA) i Kina, som Institutt for bygg- og energiteknikk samarbeider med, har levert 10.000 munnbind til instituttet, som skal følge godkjent standard. Helsetjenesten har også egne kvalitetssikringsrutiner for utstyr som de tar i mot.

– Dette er en svært vennlig mellomakademisk gest, som viser at samarbeid mellom land på et akademisk grunnlag også kan gi gjensidig hjelp i krisesituasjoner, sier instituttleder Hallgrim Hjelmbrekke.  

– Universiteter skal fremme forståelse og respekt for kunnskap, og dette er en del av en slik forståelse, sier han. 

Munnbindene er leveres til Oslo kommune.

Fakultetssamarbeid på sitt beste

Dekan Carl Christian Thodesen på Fakultet for teknologi, kunst og design, synes tiltaket med innsamling av utstyr er kjempebra, og fakultetssamarbeid på sitt beste. 

Fra før er det også kjent at OsloMet Makerspace er engasjert i produksjon av verneutstyr med 3D-printing.

(Bildet øverst viser innsamlet verneutstyr klar til levering.)

Bilde av medarbeider fra Oslo kommune som har lastet pakker med munnbind i bilen.

10000 munnbind fra Institutt for bygg og energiteknikk blir hentet av innkjøpsrådgiver i Oslo kommune, Trond Håvard Søreng.

Publisert: 03.04.2020 | Olav-Johan Øye