Bilde av Tale Skjølsvik

OsloMet med ny utdanning i teknologiledelse

De som tar denne videreutdanningen får lære mer om hvordan de kan skape verdier med digital teknologi.

Første omgang med den nye videreutdanningen i samarbeid med Lørn.Tech og Digital Norway starter 12. oktober 2020, og er spesielt beregnet på arbeidsledige og permitterte som følge av Covid 19.

Digital teknologi, digitalt lederskap, digitalisering, strategi, verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap er nøkkeltema. 

– Teknologiledelse er utrolig viktig nå som mange har måttet ta i bruk digitale virkemidler, og de fleste virksomheter i økende grad er basert på digitale teknologier, sier faglig ansvarlig for emnet, professor og prodekan ved OsloMet, Tale Skjølsvik. 

I tillegg til å lære mer om hvordan digital teknologi kan brukes, får studentene kjennskap til muligheter og utfordringer i å starte en egen bedrift eller omstille en eksisterende virksomhet.

Studentene skal også bli mer bevisst samfunnsansvar, og skal kunne se sammenhenger på tvers av ulike fag.

Heldigitalt gratis studieopplegg 

Studentene får digital undervisning med teori og praktiske eksempler i teknologi-podcaster fra Lørn.Tech og veivisere fra Digital Norway. Undervisningen gjennomføres som tre digitale workshoper, korte webinarer, gruppearbeid og individuelt arbeid. 

Med et heldigitalt undervisningsopplegg kan studiearbeidet gjøres i kombinasjon med jobbsøking eller jobb. 

Undervisningen er gratis.

Tale Skjølsvik mener OsloMet har gode forutsetninger for å tilby en videreutdanning i teknologiledelse.

– Vi har et sterkt teknologimiljø og bred kompetanse innen ledelse, og vi har levert kompetanse i teknologiledelse i våre ordinære studieprogram i en årrekke, sier hun.

Stor interesse for utdanningen

Det er stor interesse for teknologiledelse, som dekker et bredt spekter av tema som er nyttig i utvikling av alle bedrifter og organisasjoner. 

– De temaene vi introduserer for studentene, kan brukes i konkrete diskusjoner rundt strategiske valg i de fleste organisasjoner og bedrifter, og for å gjøre analyser som gir ny innsikt. 

Nyttig for arbeidsledige

Og videreutdanningen vil være nyttig for arbeidsledige og permitterte:

– Innsikten dette studieemnet gir er viktig i valg av hva slags type virksomhet man vil ønske å jobbe i, og for å kunne analysere potensielle organisasjoner man ønsker å gå inn i. 

– Den kan samtidig bidra til å bygge kompetanse som stiller arbeidssøkende sterkere i et stadig tøffere arbeidsmarked. 

Praksisnær utdanning

Skjølsvik understreker også at i denne utdanningen arbeider OsloMet veldig nær slik det blir gjort i praksis, og basert på eksempler og verktøy. En del av de andre studietilbudene på universitet og høgskoler er mer teoretiske. 

Tale Skjølsvik skal selv undervise i dette emnet sammen med Matthew Lynch fra OsloMet, Silvija Seres fra Lørn.Tech og Annita Fjuk fra Digital Norway.

Les mer om videreutdanningen i teknologiledelse:

Publisert: 21.09.2020 | Olav-Johan Øye