Bildet viser administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge til venstre, og viserektor Per Martin Norheim-Martinsen, ved signeringen av avtalen.

OsloMet og Standard Norge inngår samarbeid

OsloMet og Standard Norge inngår samarbeid om blant annet forskning, undervisning, formidling og utvikling av standarder.

– Dette samarbeidet gleder jeg meg til, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus i en pressemelding. 

– Standard Norge har rundt 4000 eksperter engasjert i utviklingen av standarder nasjonalt og internasjonalt. Nå inviterer vi eksperter fra OsloMet inn i prosjekter i alt fra e-helse, kunstig intelligens, sirkulær økonomi og bygningsinformasjonsmodeller. 

– OsloMet bringer verdifull kunnskap inn i standardiseringsarbeidet og bidrar med det til enda bedre standarder. 

– For å få til dette på en god måte må vi begynne med studentene og sørge for at standardisering får en plass i undervisningen.

Standarder representerer det som bare virker

Mehus forklarer også hvorfor standarder og standardisering er viktig.

– Faktum er at vi hver eneste dag forholder oss til standarder. Jeg tror det er fordi standarder ofte representerer det som bare virker, bare er der, og som vi tar som en selvfølge. 

– At kommunikasjonen mellom bilen og bompengeringen skjer uten du tenker noe særlig over det.

Legger til rette for praktisk bruk av forskningsresultater

Viserektor ved OsloMet, Per Martin Norheim-Martinsen, ønsker samarbeidsavtalen med Standard Norge velkommen.

–  Når vi inngår denne samarbeidsavtalen mellom Standard Norge og OsloMet, settes OsloMet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag. Avtalen åpner for samarbeid på mange områder, sier Norheim-Martinsen.

– OsloMets samfunnsoppdrag, nedfelt i universitets- og høgskoleloven, innebærer at det OsloMet gjør skal gi samfunnseffekt og komme samfunnet til nytte. 

– Et tett samarbeid med Standard Norge gjør OsloMet enda bedre skikket til å løse sitt eget samfunnsoppdrag. 

– Standardisering bidrar til at kunnskap som utvikles gjennom forskningsresultater stilles til disposisjon for samfunnet, og blir til nytte for samfunnet, understreker Norheim-Martinsen.

Viktig i forskningsarbeid og oppgaveløsning

Dekan på Carl Christian Thodesen på Fakultet for teknologi, kunst og design har selv brukt standarder for å teste asfalt, og legger vekt på viktigheten av standarder i forskningsarbeid, og når studenter skal løse oppgaver og presentere resultater. 

–  Når studenter skal i lab, kan standardene beskrive hvordan de skal gjøre det. Når de skal vise til andre hva de har gjort, viser de til standarder. Når de skal få aksept for disse resultatene hos myndighetene, må de henvise til standarder.

–  Det som ikke er standardisert, er hull i hvordan vi skal gjøre det. 

–  Det er viktig at vi blir kjent med hvordan vi bruker standarder, og lærer å bruke dem. 

–  Når vi vil vise resultater, er det viktig å kunne vise til standarder. Det er viktig å kunne lese standarder, og forstå dem. 

–  Det er også viktig med internasjonal deltakelse, der internasjonale eksperter kommer sammen, og finner veier videre, basert på kunnskapen vi har fått. 

Hovedpunktene i samarbeidsavtalen

Bilde av Carl Christian Thodesen sitt innlegg under avtalesigneringen med Standard Norge. Mangfold og internasjonalt samarbeid var noe av det han la vekt på.

Dekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design, Carl Christian Thodesen, understreker at det er viktig at studenter og forskere blir kjent med standarder og lærer å bruke dem. Internasjonal deltakelse er også av stor betydning. Foto: Olav-Johan Øye

Om Standard Norge

Standard Norge (standard.no) fastsetter og utgir Norsk Standard, og er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon.

Organisasjonen anerkjennes av myndigheter, næringsliv, forbrukere og arbeidstakere som den sentrale norske aktøren for standardisering nasjonalt og internasjonalt. 

Standardene utvikles i samarbeid med brukerne, som bidrar med ekspertise og finansiering.

Dette kan være myndigheter, industri/næringsliv, arbeidstakerorganisasjoner, forsknings- og innovasjonsmiljøer, frivillige organisasjoner, bransjeorganisasjoner, prøvings- og testlaboratorier og tekniske kontrollorgan eller sertifiseringsorgan, forbrukere og andre interesseparter. 

Standard Norge er medlem og deltar aktivt for å ivareta norske interesser i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. 

Bildet øverst i artikkelen viser administrerende direktør, Jacob Mehus, og prorektor for FoU, Per Martin Norheim-Martinsen ved signering av avtalen.

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 17.03.2022 | Olav-Johan Øye