Jesper sittende bakoverlent på en stol med bena på en annen. Bilder fra kunstsamlingen på veggene og gulvet i bakgrunnen.

Praksis i OsloMets kunstsamling

Du har kanskje sett Jesper Nordang Halvorsen og Viktoriya Pantelimon i gangene på OsloMet? De går tredje året på bachelor i kunst og design, studieretning kunst og formidling, og har praksis i kunstsamlingen.

Visste du ikke at OsloMet har en kunstsamling, sier du?  

Det var nettopp bakgrunnen for at Jesper ønsket å ha praksis der. 

– Jeg ville jobbe med kunstsamlingen fordi den er litt usynlig. Alles reaksjon er "Hæ, har universitetet en kunstsamling?" Man blir jo litt nysgjerrig, forteller Jesper. 

For i likhet med de fleste andre universiteter og høgskoler i landet, har også OsloMet en flott kunstsamling. Den består av rundt 2000 kunstverk.  Det er en åpen samling med verk som henger i universitetets lokaler - der ansatte, studenter og besøkende ferdes.  

– Kunstsamlingen på OsloMet er en brukssamling som henger og står over hele campus. Vi har ekstremt mange verk, mange står utstilt, men dessverre er mesteparten i kontorlandskap der studenter ikke har tilgang. Akkurat det er trist, men vi prøver å få en endring, forklarer han. 

Får erfaring med kunst i det offentlige rom 

Jesper og Viktoriya er fornøyde med praksisperioden.  

– Praksisen gir oss erfaring innen kunst i det offentlige rom, hvordan kunsten fungerer og hvordan den kan formidles til ulike personer, sier Viktoriya som er imponert over nettverket rundt kunstsamlingen.  

– Det er også viktig å være klar over at du bestemmer mye og er ansvarlig for kunsten på OsloMet understreker hun. 

De to studenten har fått noen aha-opplevelser i praksisperioden. 

– Å jobbe med kunstsamlingen betyr også å oppdage og bli kjent med forskjellige oppgaver, fra registrering og montering – til å møte mennesker med ulik bakgrunn, forteller Viktoriya. 

– Vi har hatt litt opplæring i hvordan man skriver en god formidlingstekst i løpet av studiet, men formidlingen i kunstsamlingen har et stort fokus på å inkludere blinde og svaksynte. Det er en ny måte å tenke på for oss, sier Jesper.  

– Nå har vi blant annet fått se taktile skilt der du kan føle formene i verket framfor å se. Ganske kult, synes han.  

Studentene viktig for kunstsamlingen 

Siv Hofsvang er leder for kunstsamlingen ved OsloMet. Hun er glad for å ha studentene med på laget.  

– For kunstsamlingen er det ikke bare verdifullt med den arbeidsinnsatsen praksisstudentene bidrar med, selv om den er gull verd.  

– Det er så viktig med studentperspektivene, sier hun.  

– Studenten hjelper f.eks. til med “Kunst og kaffe”. Vi ønsker at disse arrangementene skal gi en større forståelse for og bedre kjennskap til, den kunsten som omgir oss her på campus.  

– Disse korte presentasjonene fra OsloMet kunstsamlingen er et ledd i arbeidet med å synliggjøre institusjonens historiske og idemessige sammenhenger, men forhåpentligvis kan de også være med på å skape nye perspektiver og muligheter for refleksjoner rundt mangfold og samfunnsoppdrag.  

– Da er det avgjørende få inn studentenes perspektiver, understreker Siv.  

Følg gjerne kunstsamlingen på Instagram.

Bli med på neste Kunst og kaffe!

Publisert: 07.10.2022 | Hilde M. Kringeland