Bilde fra Oslo sentrum en regnfull kveld. En trikk er på vei mot Majorstua fremst i bildet, en buss kommer kjørende i mot. Gaten og bygninger til venstre og høyre er godt belyst, og gate og fortau er fuktig etter regnet.

Satser på transport- og infrastrukturutdanning

Konnekt gjør det mulig for OsloMet å satse på smart transport og infrastruktur i byggingeniørstudiene.

Nasjonal transportplan legger vekt på å øke mobiliteten og redusere transportkostnadene og utslippene. Og det må bygges mer vei og bane per investerte krone, slår Samferdselsdepartementet fast.

Samtidig må transportinfrastrukturen styrkes for å gjøre pendling, for eksempel, enklere og tryggere. Dessuten må eksisterende infrastruktur overvåkes for å forutsi levetiden og sikre god funksjonalitet. 

Dette skaper større behov for smarte og intelligente transportsystemer (ITS) og smartere mobilitet. Nasjonal transportplan legger vekt på raskere implementering av slike systemer.

Det trengs fagfolk

En markant økning i investeringer innen vei og bane gir behov flere fagfolk med relevant kompetanse. 

Konnekt, Nasjonalt kompetansesenter for samferdsel, og Institutt for bygg- og energiteknikk ved OsloMet, har derfor utviklet to nye studieretninger innen infrastruktur på bachelor – og masterprogramnivå. 

De nye studieretningene som tilbys studentene fra høsten 2022 vil bidra til å dekke behovet for ingeniører og sivilingeniører i samferdselssektoren i årene som kommer.  

Samarbeid med samferdselssektoren

Samarbeidet mellom Konnekt og OsloMet har også til hensikt å øke interessen for profesjonsnær ingeniørutdanning innenfor infrastruktur. 

–  Konnekt og Institutt for bygg- og energiteknikk har samarbeidet med næringsliv og offentlig forvaltning om å utvikle de to nye studieretningene på bachelor og masternivå, sier instituttleder Hallgrim Hjelmbrekke. 

–  Innhold og sammensetning av emner er derfor spesialtilpasset markedets uttalte behov.

Konnekt bidrar med økonomisk støtte til to midlertidige gaveprofessorater. De bidrar også med prosjektmidler, og vil fasilitere ytterligere samarbeid med bransjen.  

Konnekt og OsloMet skal samarbeide om prosjekter i utdanningen som bidrar til bevisstgjøring, studentengasjement og internasjonalt samarbeid. 

Dette kan dreie seg om markedsførings- og eksponeringsarrangementer for å skape interesse for studiene og fagmiljøene.

Samarbeid med andre universiteter og transportsektoren er også aktuelt, for å bygge opp faglig kapasitet og øke arbeidslivsrelevans i utdanningen. 

Dette kan gjøres gjennom studentprosjekter i samarbeid med arbeidslivet, faglige seminarer, workshops og forelesninger, og invitere eksperter innen transportinfrastruktur fra akademia og industri. Faglige framskritt og anvendte smarte teknologier vil stå i fokus.

Bilde fra signering av avtalen mellom Konnekt og OsloMet i et møterom i Pilestredet 35. Dekan på Fakultet for teknologi, kunst og design og leder i Konnekt signerer hver sine eksemplarer av avtalen. Bak dem sitter førsteamanuensis, fakultetsdirektør og instituttleder.

Fra signeringen av avtalen mellom Konnekt og OsloMet. Fra venstre dekan Carl Christian Thodesen, førsteamanuensis Jian Dai, fakultetsdirektør Målfrid Hoaas, instituttleder Hallgrim Hjelmbrekke og leder i Konnekt, Abdul Basit Mohammad og fagsjef – vei i Konnekt, Morten Hafting. Foto: Olav-Johan Øye

Økt studentengasjement

For å bidra til aktive og engasjerte utdanningsmiljø og bedre læringsopplevelse, vil OsloMet og Konnekt også prøve å øke studentengasjementet ved å gi studentene mulighet til å gjennomføre studentprosjekter hos aktørene i bransjen.

Studentene oppfordres til å foreslå egne prosjekter for å utdype læringen og møte behovet fra samfunnet. OsloMet og Konnekt vil arbeide for å øke samarbeidet mellom studentene og næringen. 

Studentutveksling og samarbeidsprosjekter med arbeidsgivere og andre universiteter oppmuntres det også til, og ekskursjoner for å komplettere og styrke studiene.

Internasjonalt samarbeid

Et annet mål er å etablere partnerskap med verdensledende institusjoner innen høyere utdanning, for å utvikle forskningsbaserte emner og akselerere internasjonaliseringen for å møte etterspørselen etter kompetente fagfolk som kan ha en global visjon. 

Vitenskapelig ansatte og studenter skal oppfordres til å reise på utveksling, organisere felles forelesningsrekker, sommerskole, co-veiledning av studenter, og å utvikle felles forslag til nasjonal og internasjonal finansiering.

Bildet øverst i artikkelen er fra Oslo sentrum. Foto: Pixabay.

Kontakt

Laster inn ...

Mer fra Institutt for bygg- og energiteknikk

Ny master i smart mobilitet og urban analyse

Det nye masterprogrammet på OsloMet gir studentene kompetanse i bærekraftig og smart transportplanlegging og byanalyse.

Bilde av studenter som peker på digitale kart over et byområde på en skjerm på veggen. Rommet bak studentene er mørkt, slik at studentene viser i svart mot den lyse skjermen.
AFRY og TKD inkluderer hverandre

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) inngår samarbeid med AFRY, som satser sterkt på mangfold og inkludering.

Bildet viser Christopher Klepsland til venstre og dekan Carl Christian Thodesen smilende mens de undertegner avtalen i et møtelokale i Rebel.
OsloMet får digitalt topplaboratorium

OsloMet-studentene får toppmoderne digital lab i bygg- og anleggsteknikk, bygningsteknologi og bærekraftig design.

Bilde av nyutdannet byggingeniørstudent Cecilie Erland med utstyr til laben i hendene. I bakgrunnen en blå vekk med tegninger av veier, kjøretøy, lyktestopler og annen transportinfrastruktur, og informasjon om Trimble sine løsninger.
Byggingeniørfagene styrkes i samarbeid med Norconsult

OsloMet skal samarbeide med Norconsult for å styrke undervisning, forskning og innovasjon i bygg- og energiteknikk.

Bilde av dekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet, Carl Christian Thodesen som står til venstre, og konserndirektør Bård Hernes ved Norconsults hovedkontor, som står til høyre. De står på fortauet like ved Pilestredet. I bakgrunnen ser vi Pilestredet 32 med OsloMet-logo. Til venstre ser vi en trestamme, og skimter en bil som kommer kjørende. Det er i begynnelsen av juni 2021, og fint vær.
Publisert: 14.12.2021 | Olav-Johan Øye