Illustrasjonsbilde fra Pilestredet campus på OsloMet.

Stor interesse for automasjon i bygg-utdanning

Nær 70 søkere har meldt seg til en ny videreutdanning i automasjon i bygg på OsloMet.

Videreutdanningen gir studentene grunnleggende kunnskap om styring og regulering av energitekniske anlegg i bygninger, og har 25 studieplasser.

Studentene lærer grunnleggende teori om bygningsautomasjon, feltbus, protokoller, blokkdiagram, forskjellige typer av følere, regulatorer, pådragsorgan og aktuatorer, og om faglig ledelse av disse.

Digital undervisning

Videreutdanningen er spesielt rettet mot søkere med bachelor- eller mastergrad som har behov for etterutdanning innen bygningsautomasjon.

Undervisningen er digital med nettsamlinger på videokonferansesystemet Zoom. Nettsamlingene følges opp med læringsnotat og video med oppgaver. 

Livslang læring

– OsloMet følger her opp regjeringens initiativ «Lære hele livet», og ønsker å styrke arbeidet med livslang læring, sier instituttleder ved Institutt for bygg- og energiteknikk, Hallgrim Hjelmbrekke. 

Universitetet skal satse på etter- og videreutdanning, og utvikle undervisning innen ulike fagområder som et tiltak for kompetanseheving i kommuner, næringsliv og andre sektorer.

Tverrfaglig digital kompetanse i byggfag

– OsloMet har en ambisjon om å gjøre digital og teknologisk kompetanse til en integrert del av våre studier og fagmiljøer, sier Hjelmbrekke. 

– Institutt Bygg- og Energiteknikk legger vekt på en tverrfaglig digital kompetanse i byggfag, og utvikler derfor emnet Automasjon i bygg som et digitalt emne.

Kompetanseheving i Koronakrisen

– Regjeringens kompetansepakke på 190 millioner kroner til kompetanseheving i Koronakrisen har gjort det mulig å tilby dette nye videreutdanningstilbudet så raskt.

Videreutdanningen i automasjon i bygg er på 10 studiepoeng.

Les mer om videreutdanningen i automasjon i bygg 

Publisert: 11.06.2020 | Olav-Johan Øye