10 dragartister står på scenen i et dragshow.

Starter Skandinavias første studium i drag

Fra høsten 2022 tilbyr OsloMet som det eneste universitetet i Skandinavia, høyere utdanning i drag.

Videreutdanningen kunsten å dragge er et utøvende og tverrestetisk studium for de som vil bli bedre kjent med kunstformen drag.

– Drag er en kunstform som iscenesetter kjønn og uttrykk på en stor og ekspressiv måte. Her anvender utøverne kostymer, sminke og parykker for å transformere en person til noe større enn seg selv, forklarer universitetslektor Remi Johansen Hovda, ved Institutt for estetiske fag.  

Remi er faglig ansvarlig for det nye studiet.

– Dette er et praktisk-estetisk studium, der studentene får kunnskap og ferdigheter i kunsten å dragge. Hva som skal til for å skape en karakter, utvikle et kunstnerisk konsept og formidle dette på en scene.

– Sammen skal vi utforske den enkeltes potensiale, lete etter grenser og muligheter - og utfordre disse.

– Studiet passer for alle som ønsker å utforske denne kunstsjangeren. Både de som ønsker å jobbe med drag, ønsker faglig påfyll og nye verktøy de kan anvende innenfor sitt fagfelt, og de som ønsker å få mer forståelse for og perspektiver på kjønn, identitet og scenekunst.

Viktig tilskudd til studieporteføljen

OsloMet er den første utdanningsinstitusjonen i Skandinavia som tilbyr høyere utdanning i kunsten å dragge. Og den andre som tilbyr dette innenfor norsk skolesystem. Arbeiderbevegelsens folkehøgskole har allerede drag som en av sine programlinjer.

– Drag er svært tverrkunstnerisk og tverrestetisk, og kan være et bindeledd mellom de ulike estetiske fagene på OsloMet, der studenter fra drama og teater, kunst, design, mote, formidling og fysisk teater kan anvende sine fagfelt inn i dragsjangeren, og få smakebiter fra andre felt, forteller Remi.  

Instituttleder Liv Klakegg Dahlin og studieleder Petter William Hansen ved Institutt for estetiske fag gleder seg til å sette i gang den nye videreutdanningen og mener studiet er et viktig tilskudd til porteføljen.

– Institutt for estetiske fag har som et sterkt miljø innen drama og teater, ønske om å sette fokus på ulike kunstneriske uttrykksformer innenfor dramafaget. Fra før tilbyr vi blant annet figurteater, maskespill, fortellerkunst og filmkunst. Kunsten å dragge og bevegelseteater er de nyeste tilvekstene.

– Dette studiet gir porteføljen vår en større bredde og viser også noe av det samfunnsengasjementet som ligger i våre utdanninger.  Vi vil si noe om aktuelle problemstillinger og speile det som skjer og ikke minst gi mennesker en sjanse til å uttrykke egne tanker, følelser og identitet, sier de to lederne.

– Vi er et fakultet og institutt som både vil tenke på tvers og være tett på utviklingen.

Portrett av Petter William Hansen og Liv Klakegg Dahlin med træt med høstfarger i bakgrunnen.

Studieleder Petter William Hansen og instituttleder Liv Klakegg Dahlin ved Institutt for estetiske fag, OsloMet Foto: Benjamin A. Ward

Kjønnskifte på scenen har eksistert i minst 2500 år

– Drag handler om mer enn bare sceneshowet, det handler om å skape en Persona gjennom blant annet antrekk, rollefabel og bevisste virkemidler.

– På Institutt for estetiske fag har vi ulike fagområder som sammen dekker denne kompetansen, og det åpner opp for nye perspektiver inn i det faglig etablerte scenekunstfeltet. 

– Kunsten å dragge er derimot ikke en ny uttrykksform selv om det er et nytt studium, understreker Liv og Petter William.  

– Fiksjonsbasert kjønnskifte på scenen har eksistert i minst 2500 år, og har fulgt oss gjennom store deler av teaterhistorien. Shakespeares rollebytter i flere av stykkene har gitt en bredere og mer nyansert bilde av identitet og kjønn. 

– Dagens scenekunst utforsker nærmere i tråd med en nødvendig samfunnsutvikling. Når vi ser motkreftene mot nyanseforståelse i enkelte samfunn i dag, har vi også et samfunnsansvar for å utdanne aktørene, slik at de blir rustet til å faglig stå i og utvikle sine uttrykk.

– Kunst og samfunn er ikke ulike områder, ofte spiller de tett sammen, og da er det viktig med faglig forståelse for de valg en utøver tar, forklarer Petter William.

Et samfunnsoppdrag å tilføre nye perspektiver

Er det noen utfordringer knyttet til å sette i gang dette studiet - fordi det kanskje oppleves som fremmed for mange?  

– Det er alltid en utfordring å starte helt nye studier, samtidig er vi trygge på det fagmiljøet som står rede til å delta i utviklingen og gjennomføringen av studiet. De har holdt på lenge.  

– Vi har hatt flere studenter som har fullført sin mastergrad hos oss med et estetisk fokus på drag eller kjønnsidentitet og har erfart at de ofte må forsvare seg mer enn de som velger de mer kjente retningene, sier Liv.

– Men om vi ikke tilfører nye perspektiver inn i utdanningene våre eller sikrer faglig forankring i nye felter, tar vi heller ikke samfunnsoppdraget vårt og behovet for utvikling på alvor, understreker Petter William.

– Vi ønsker å være et institutt som er relevant, og nå har vi den faglige spisskompetansen vi behøver for å tilby et slikt studium. 

Portrett av Remi Johansen Hovda med lys grå bakgrunn.

Remi Johansen Hovda er faglig ansvarlig for den nye videreutdanningen kunsten å dragge. Foto: Karina Klingen Rønning

Skaper nye plattformer for sjangeren

Spisskompetansen er det Remi Johansen Hovda som står for. Han er utdannet lektor i drama og teaterfag fra OsloMet og har de siste fem årene jobbet som dramalærer ved ulike videregående skoler. Samtidig har han jobbet som utøvende dragartist.

– Jeg har jobbet hos dragkollektivet Princessilicious, og er medprodusent bak konseptene Open Drag Stage og Oslo Drag Festival, og jobber med konseptet, Dronningtimen, der jeg forteller eventyr med en skeiv tvist for barn.

– Gjennom mitt arbeid med drag har jeg og mine kollegaer i Princessilicious vært opptatt av å formidle drag og skape plattformer for andre der de kan praktisere og teste ut sjangeren.

– Rent kunstnerisk jobber jeg i krysningspunktet pedagogikk, søm og design, fortellerkunst og drag. 

Nå ser Remi frem til å komme i gang med det nye studiet.

– Jeg gleder meg til å møte studentene som vil ta dette emnet og å se hva slags galskap og fargerike ting vi kommer til å gjøre sammen. Det kommer til å bli intensivt siden studiet strekker seg over kun ti uker, men jeg tror det kommer til å bli veldig inspirerende, utfordrende og mange gode samtaler om drag. 

Toppbilde: Karina Klingen Rønning

Publisert: 11.03.2022 | Hilde Kringeland