Fire kvinnelige studenter fra bevegelsesteater viser en forestilling. De er kledd i grå lange kjoler uten ermer og beveger seg rundt i rommet. Foran og på siden er det publikum.

Suksess for Drama Boreale

Drama- og teatermiljøet ved Institutt for estetiske fag var vertskap for den tiende nordiske nettverkskonferansen, Drama Boreale 2023.

Konferansen arrangeres hvert 3. år og samler forskere, kunstnere, pedagoger og praktikere innenfor drama- og teaterfeltet. Tema for årets konferanse var uenighetsfellesskapet.

Rektor Christen Krogh åpnet konferansen og kunne ønske 157 spente deltakere fra hele Norden velkommen til OsloMet - og tre dager tettpakket med kunnskap, praksis, dialog og sosiale møtepunkter.

Kunstens kraft

Rektor understreket betydningen av de estetiske fagene i sin tale.

– I en omskiftelig verden som er preget av usikkerhet på flere fronter, spiller kunsten en viktig rolle som et samlende holdepunkt for oss alle. Jeg er glad for jobben dere gjør i fagmiljøene, og at OsloMet bidrar til å fremme viktigheten av estetiske fag i samfunnet.

– Betydningen av kunst og kultur speiles ikke alltid i bevilgningene fra de som styrer, men desto viktigere er det å jobbe for å synliggjøre den, noe denne konferansen er et eksempel på. 

Også Instituttleder Liv Dahlin ved Institutt for estetiske fag (EST), fremhevet viktigheten av dramafaget og dets egenart.

– Vi er midt i en tid hvor kunstens kraft trengs. Vi trenger bærekraft, livsmestring og motstandsdyktighet, både her og nå, og i fremtiden.

– Nettopp derfor trenger vi drama og teaterfagets iboende egenskaper: opplevelse, samvær, fellesskap - å puste sammen i samme rom. Vi trenger den tilstedeværelsen som ligger i uttrykksformen og de virkemidlene den har, for alle de viktige samfunnsforbedringene dere kan bidra til.

– Det er behov for de krevende spørsmålene dere stiller, peker på og så eminent løfter opp - slik at de kan diskuteres, være grunn for uenighet, kan bli fattbare, begripelige og mulige å forstå. Dette gjør de dagene dere har foran dere viktige - langt ut over det som skjer på denne konferansen, understreket Dahlin.

Meningsmangfold og god stemning

Førstelektor Mimesis Heidi Dahlsveen sto i spissen for arrangementskomiteen og har hatt travle dager. I løpet av årets Drama Boreale var det 100 bidragsytere, 25 sesjoner og 12 kurs. Hun er svært fornøyd med arrangementet.

– Det var viktig for oss arrangører at konferansen skulle rammes inn av vennlighet, åpenhet og meningsmangfold, forteller hun.

– Et par timer før konferansen åpnet, trippet de første deltakerne inn døren på OsloMet. Kanskje for å unngå «Hans» og kanskje fordi de ivret etter å møte fagfeller, smiler Dahlsveen.

– Den gode stemningen var snart på plass og arrangementet bar preg av ivrige samtaler, følelsesmessig engasjement og faglig utvikling.

Anne, Øystein og remi sitter ved et bord og registrerer deltakerne.

Videreutvikler faget

For Dahlsveen var de mange sterke bidragene et høydepunkt under konferansen.

– Deltakernes bidrag var av svært høy kvalitet og på den måten videreutvikles fagområdet, forklarer hun.

– Å samles gjennom foredrag, kurs og performative presentasjoner er viktig for å undersøke fagets muligheter og gi fagområdet artikulasjon, og på den måten øke begrepsapparatet for å tre inn i samfunnet som en ressurs og ikke minst kunne betrakte hendelser og fenomener med kritisk blikk og transparent kunnskap, sier Dahlsveen.

Hun fortsetter.

– Det var spesielt viktig å involvere drama- og teaterstudenter som fungerte som vertskap gjennom å snakke med deltakerne, vise dem rundt og bistå deltakernes presentasjoner. Slik sikrer vi videre diskusjon og utvikling av feltet internt på instituttet.

Fire kvinnelige studenter fra bevegelsesteater står ved siden av hverandre og holder armene på hverandres skuldre. De har grå enkle kjoler uten ermer og maling i kinnene.

Studenter fra bevegelsesteater ved OsloMet.

Flott program

Studieleder Alexander Kayiambakis ved EST deltok på deler av Drama Boreale og lot seg imponere.

– Jeg så tidligere studenter fra bevegelsesteater vise sin eksamensforestilling basert på Tsjekhovs «Tre søstre». Forestillingen var nyskapende og full av energi, med mange lag. Som publikum var jeg med på noe helt enestående.

– Jeg vil også trekke frem universitetslektor Remi Johansen Hovda sin drag-forestilling, en emosjonell og personlig forestilling helt utenom det vanlige. Det kan ikke ha vært mange tørre øyne når lysene ble slått på i salen etter forestillingen.

– Det er viktig for oss på EST å være synlig og dette er et godt eksempel på hvordan man er akkurat det, understreker han. 

 – En stor takk til drama- og teaterteamet som har gjort en kjempejobb med å styre Drama Boreale 2023 i havn.

Komiteen er samlet ute. Alle smiler.

Deler av arrangementskomiteen. Konferansen ble arrangert av Institutt for estetiske fag ved OsloMet, i samarbeid med NLA Høgskolen og Drama- og teaterpedagogene.

Viktig møteplass

Prodekan for FoU ved Fakultet for teknologi, kunst og design, Laila Fauske, henger seg på.

– Først og fremst vil jeg gratulere drama- og teatermiljøet ved EST med vel gjennomført nordisk konferanse.

– Det å kunne møtes på tvers av praksis, forskning og kunstfaglig utøvelse er svært viktig. Slike møtepunkter gir grunnlag for videreutvikling av både faget og forskningsområdet og også grobunn for fremtidige samarbeid.

– Det at konferansen samlet delegater fra ulike nordiske institusjoner viser dramafeltets relevans og posisjon, på tvers av landegrensene. Jeg håper de faglige diskusjonene som vokste frem under konferansen motiverer for videre arbeid og slik beriker både undervisningen og forskningen ved EST i tiden som kommer.

Publisert: 16.08.2023 | Hilde M. Kringeland